Hristiyanların Hür sesidir o

 

 

 

  Tembuz  2009tarihin'de Pastör Cihan Bektaş Vaftizismi  (Randy) Başkanlığında  Kilisemizdeki ibadetimiz Evanjelik kilise olarak Faaliyete geçmiştir.

Bakırköy Vergi Dairesinde Kayıtlıdır:876062148 nolu vergi numarası ile kilisemiz kurumsal kimlik bulmuştur Dernek Vakıf Cemat değildir,uluslar arası kilisedir 

 

 türk hristiyan birliği ile ilgili görsel sonucu Daha sonra resimdeki pasta hersene düzenli olarak  kesilmiştir. Tanrı, vatan, aile ve insan sevgisi bizim hayatımızın temelidir. Ülkemizin yasalarına uymak, insanları incitmemek, hayvanları incitmemek, "Yurtta Barış Dünyada Barış" ve Huzur ilkeleriyle yaşamak, laik olmak, "Bilimin, gerçeği bilmektir" diyen Ata'mız gibi ahlaklı ve erdemli olmak bizim inandığımız ilkelerden bazılarıdır! 

 

TÜRK HOLLANDA bayrağı ile ilgili görsel sonucu  türk Amerikan bayrağı ile ilgili görsel sonucu       türk rus  bayrağı ile ilgili görsel sonucu

Hedeflerimiz Türk HristiyanBirliği Kilisesi , sosyal kalkınma ve kapsayıcı bir büyüme modeline dayalı, çalışmaları ile Türkiyenin ilk Liberal Evanjelik Kilisesiyiz  Bu yöndeki çalışmalarımız .içimizdeki localarımızla ilerlemektedir
---------------------------------

TURKISH CHRISTIAN UNITED CHURCH INTERNET  WELCOME

 

CREATING A SPECIAL AND QUALITY CEMETERY FOR THE CHURCH TARGET BREAKING BASED WORK
 
-----------------------------------------------
 
 
 
Kilisemizin Genel görevleri 
Kilise Babaları :
70'LER (Yaşlılar konseyi)
Kilise hizmet görevlileri :(Kadınlar kolu, Gençlik kolları ,sosyal klüpler)
Kilise Yönetim kurulu üyeleri:
Antoropzofi(RuhBirimleri Meleklerleyaşam Arınma Şeytan Çıkartma)
Liderler,Önderler,Pastörler:
Karşılama gurubu :
Hristiyan ve İslam kökenli üyelerimizin kaynaştırma locası:
İnsani yardım görevlileri:
----------------------------------------------------------
Kilisemizin kolları :Farklı kilise binalarında Toplanmakla beraber Ev toplantıları Oteller 'de seminerler vermektedir 

Tanrı İnsanı kendi suretinde yarattı ve yeryüzünü doldurun denetiminize alın dedi Tüm canlılara egemen olun

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Türk Hristiyan Birliği Kilisesi 30 tembuz 2009 tarihinde kurulan esasen Liberal Evangelish olan uluslar arası protestan kilisesidir Türk Hristiyan Birliği tüzüğüne göre kısaltması THB SİMGESİ KALKAN İÇİNDE LALE HAÇ HAÇIN İÇİNDE AY YILDIZDIR

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Tapınma (Türkçe kilise ilahisi

"Ve O'nun gözünde bir insan diğeri ile aynı değerdedir. Ve bütün insanlık tozdan yaratılmıştır; ve Tanrı onları aynı amaçla, emirlerini tutmaları ve O'nu sonsuza dek onurlandırmaları için yaratmıştır." "Fakat işte, doğruların sevinci sonsuza dek tam olacaktır.

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi /Turkish unity in church

                               Estonya E-Vatandaşlık Programı

Estonya; Estonya dışındaki girişimcilerin Avrupa’da online şekilde şirket kurup yönetebilmeleri için, tüm dünya vatandaşlarına devlet onaylı dijital kimlik kartı veren dünyadaki ilk ve tek ülkedir Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri Kendi üyelerine Estonya dijital kimlik konusunda Türkiye'de Referans olan ve danışmanlık veren tek Evanjelik liberal Protestan kilisesidir.

 

Estonya ile global vatandaş olun: Estonya Devleti’nin Size Özel Üretip Kargolayacağı Dijital Estonya Kimlik Kartınız ile Estonya’nın Online Devlet Sistemine Bağlanarak İşlerinizi Bürokrasiden Bağımsız Hale Getirebilirsiniz bu kimlikle geçici Avrupa Birliği vatandaşı olursunuz

Estonya E Kimliği nasıl kullanırsınız 

 

Başta E-Dijital kimlikle Estonyada kimliğin içine oturum yüklenmektedir 

Estonya üzerinden Türk Pasaportu ile beraber Estonya kimliğinizi gösterip her hangi bir avrupa birliği ülkesine geçiş sağlanabilir.(Herhangi bir interpolden aranması yok ise kişinin kilise üzerinden başvuru yapıldığında bu kimlik en geç 2 ay içinde Ankara estonya büyük elçiliğinden )bu kimliği şahıs alabilir.

 

1:Dijital Yasal İmza Devlet onaylı: ID kartınız ile online şekilde yasal geçerliliği olan imza hakkı elde edin.

 

2:Lokasyondan Bağımsız Şirket:  Şirketinizi dünyanın heryerinden online şekilde kurun ve yönetin.

 

3:Online Muhasebe:Şirketinizin tüm muhasebe işlerini online ve kağıtsız şekilde yürütün.

 

4:Lokasyondan Bağımsız Şirket Şirketinizi dünyanın heryerinden online şekilde kurun ve yönetin.

 

 

5Online Vergi Beyannamesi: Şirketinizin vergi beyannamesini online imza ile yapın.

 

6:Avrupa’da Kayıtlı Şirket :Estonya kimlik kartınız ile Estonya’da şirket kurun, işlerinizi Avrupa üzerinden yürütün.

 

7:Online Sözleşme Şirketiniz ile alakalı tüm sözleşmeleri dijital kartınız ile online şekilde imzalayın.

 

8:Estonya Oturumu içindedir E Dijital kimlikte bu kartı alan bireyler Geçici Avrupa Birliği vatandaşı olmaktadır.

 

Kilise üzerinden başvurularda kilise kayıt belgesi kilisenin referans mektubu Kimlik için gereken Evraklar: 6 Resim kimlik fotokopisi  işletmesi yada şirketi varsa  vergi levhası herhangi bir odaya kaydı varsa belgeleri Pasaport kendisi kurumumuza teslim edilmelidir (E-Mail adresi -Facebook Adresi)

 

680 EURO  KİLİSE İLE ALICANIZ REFERANS BELGESİ İLE BERABER Estonya E/ Vastandaşlık kimliğine kavuşup AB vatandaşlık birlikte iş konseyi firmalarla  iş yapabilme imkanına sahip olursunuz.

 

Estonya Ekimlik Bedeli:680 Euro 

şirket kurulum bedeli: 600 euro 

sanal ofis kirası:60 euro 

Bankada hesapaçma bedeli:60 Euro 

Muasebeci ücreti her ay:45 euro 

yıllık beyaneme her üç ayda bir:56 euro 

Oturum izni :760 Euro 5 yıllık 

Kilise Referans Belgesi Opostik içinde 1000 Euro

Kilise Katılım  bedeli:100 TL:

estonia e digital identity project Turkish Christian Union church

Turkish unity in church

Estonian E-Citizenship Program Estonia; For entrepreneurs outside Estonia can manage online at the company set up in Europe, all the world's citizens to state-approved digital identity card which is the world's first and only country Turkey Christian Union Church with references in Turkey in Estonia digital identity to their members and counseling that is the only evangelical liberal Protestant churches .   Be a global citizen with Estonia: You can make your work free from bureaucracy by connecting with Estonia's Online State System with your Digital Estonian Identity Card to be produced by Estonian State for you.

 

How to use Estonian E ID   With E-Digital identity, you are logged into identity in Estonian With the Turkish Passport on Estonia, you can show your Estonian identity and pass to any European Union country. (If no interpol is called, this ID can be taken by the person from the Turkish embassy in Ankara within 2 months at the latest).

  1: Digital Legal Signature Government approved: Obtain legally valid signature rights online with your ID card.  

2: Location-Independent Company: Set up and manage your company online from anywhere in the world.  

3: Online Accounting: Execute all accounting work of your company online and paperless.

  4: Location-Independent Company Set up and manage your company online from anywhere in the world.    

5:Online Tax Return: Make your company's tax return with online signature.  

6: Registered Company in Europe: Establish a company in Estonia with your Estonian ID card, run your business through Europe.  

7: Online Agreement Sign all contracts related to your company online with your digital card.   Church letter of application for church registration Letter of reference of the church Documents required for identification Documents: 6 copies of the identity card of the identification company or the company if there is any registration in the tax plate documents should be delivered to our institution (E-mail address -Facebook Address)

 

You will have the opportunity to work with the business council companies together with EU citizenship.

 

 

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Kadın kolları olsun ve farklı konseplerle içiçe

Bizlere her zaman destek veren sayın Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerim oğluna teşekkür ederiz.(Sayın Cumhur Başkanımıza verdiği yasal desteklerden dolayı minettarız)