Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Tapınak

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi  

Tanrı'nın söylediğine kulak vermek zorundayız.
Çünkü, O'nu dinlemeden kilisenin üyesi olamayız.
Bu vaazları okuyup, dikkat edenlere Tanrı'nın lütfunu dileriz.

Tapınakta tüm üyelerimiz Rabbin sofrasına katılır 

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Tapınağında katolik  locaları Ortodoks locaları Protestan locaları angolo saksan locaları içinde hizmet eden lordlar ve İslam kökenli üyelerimizin hizmet lordları Tapınaktaki  ve  İsa'nın Son Akşam Yemeğinde ekmek ve şarabı kendi bedeni ve kanı olarak öğrencilerine sunuşunu anmak amacıyla düzenlenen ve Evkaristiya olarak da bilinen ayine katılabilir .  ekmek ve şarap ayini", "rabbin son akşam yemeği" olarak de bilinir. burada ekmek isa'nın bedenini, şarapsa kanını sembolize eder ve bu yolla rab isa ile bütünleşildiğine inanılır. Tapınakta Üyelerimizle  İsa'nın Bedenini yer Kanını içeriz.

 Hristiyan olmayanlar  Tapınağa giremezler ancak kiliseye katılabilir Rabbin sofrasına katılabilirler ancak komünyona olmayanlar katılamamaktadır.

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi sunumudur :Rabbin sofrası İsa Mesihin bedeni ve kanı Tüm hristiyanlar İsa Mesihin Bedenini yer ve Kanını içerler buda İsa Mesihin 2 gelişine kadar ölümünü ilan etmektir.
Tapınağa katılan üyelerimiz Rabbin sofrası ile ölüm ve dirilişi ilan eder

Tapınakta Rab İsa'ya İman eden ve Ruhta vaftiz olan şövalyeler ve kilise babaları katılmaktadır

Tüm üyelerimiz ve kilise Babalarımız  Rabbin sofrasına katılır ve Kutsal ayinle Tapınağımızdaki şövalye olarak ilan edilir.

Tapınak Aini

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Tapınakta loca lortları ve Bayanlara hemşire olarak adlandırır  beraber arınma aini hazırlanır loca lortların yüzleri gözükmez ve tapınma lordu kırmız  özel bir kıyafetle gelir yüzü gözükmez ve arınma ayininden sonra kabul töreni olur.

Tapınak içinde Ayin

Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Konferanslara başlamadan önce arınma yaparak tütsü yolu ile tapınakta Ain başlar Aini yöneten localortları ve tapınmadan sorumlu konsey lordunun yüzü gözükmez.