Türk Hristiyan Birliği Kilisesi Melek Teolojisi

Meleklerle yaşam Angel life facebook adresinde farkındalıklarınıza ulaşabilirsiniz.

Ben Pastör Randy cihan Bektaş olarak size sunucağım bilgileri Meleklerle yaşam Angel life facebook üzerinde paylaşırken 

Bireysel Arınmanızda ve kişisel meleğiniz ile irtibata geçmenizde sizlere destek vermekteyim  Türk Hristiyan Birliği kilisesi Facebook Adresi ayrıdır Meleklerle yaşam Angel life ayrı bir hizmet dalıdır.

Melekleri Alfabatik sıra ile size sunduk.

Anael zaman zaman hatalı bir biçimde Haniel ile de karıştırılır. Bkz: Başmelekler Enoch Kitabı, Koruyucu Melekler, Haniel, Gezegen Melekleri, Prenslikler, Rudolf Steiner, Sarim, Erdemler, Zodyak Melekleri Anafiel (Anaphiel ya da Anapiel): Sarim üyesidir ve Merkabah’ın sekiz prens meleğinin yöneticisidir.

 

Cennetin saraylarının anahtarlarını koruyup kollar. Üçüncü Enoch Kitabı’na göre Anafiel Peygamber Enoch’u cennete taşıyan melektir. Güçlü melek Metaron bir biçimde kuralları ihlal ettiğinde ateşten kamçılarla onu altmış kez kırbıçlamasıyla önemi belirtilir. Bkz: Merkabah, Metatron, Sarim Anahel: Musa’nın Altıncı ve Yedinci Kitabı’na göre Anahel Cennetin Üçüncü Katının yöneticisidir fakat Cennetin Dördüncü Katında hizmet verir. Cennetin Katları Anahita (Anaitis): Bereket meleklerinden birisidir.

 

Bereket ve hamilelikle ilgili konularda çağrılabilir. Zerdüştlükte, dişi Yazatalardan biridir. Bkz: Yazata, Zerdüştlük Anamchara: Anamchairde (Ahamchara’nın çoğulu) kadim Kelt mederiyetindeki koruyucu meleklerdir. Kendisini spiritüel olarak geliştiren insanlara özel bir ilgileri vardır fakat gerektiği zaman herkese yardım etmeye isteklidirler. Bkz: Koruyucu Melekler Ananchel: Musevi geleneğine göre Esthen’e (Ester) öğüt vermek için Tanrı tarafından gönderilen üç melekten biridir. O zamanlarda Pers kralının, Vazthi isminde itaatsiz bir hanımı vardı ve genç bir kız olan Esther onun yerini aldı.

 

Böylece Esther, Pers ülkesindeki bütün Yahudileri öldürmeyi hedefleyen bir 32 entrikayı engellemeyi başardı.

 

Başmelek Michael de Esther’le konuşan meleklerden biridir. Ananchel Tanrı’nın sevgisini almak için kalplerini açan insanlara yardım eder. Bkz: Başmelekler, Michael Anas: Britsh Museum’daki on ikinci yüzyıl el yazmalarına göre Meryem Ana’nın annesi Anne, Anas adında bir meleğe dönüştürüldü. İnsanların meleğe dönüşmeleriyle ilgili kayıtlara geçmiş dört ya da beş vaka daha vardır. Şimdiye kadar en bilineni de önemli bin melek olan Metatron’a dönüşen Peygamber Emoch’dur. Yazılan o ki, Jacob (Yakup Peygamber) Başmelek Uruiel’e, Assisi’li St. Francis, melek Rahmiel’e ve Peygamber Elijah (İlyas Peygamber) Sandalphon’a dönüşmüştür. Latter Day Saints Kilesisi’nin üyeleri de melek Moroni’nin daha önce aynı ismi taşıyan bir insan olduğuna inanırlar. Bkz: Meleğe Dönüşme, Başmelekler, Metatron, Moroni, Rahmiel, Sandalphon, Uriel, Meryem Ana Anauel: Refah ve ticaret meleğidir. İş ve finansal konularla uğraşan insanları gözetir. Para ve finansı ilgilendiren her konuda yardıma çağrılabilir. Anuel ayrıca 31 Ocak ve 4 Şubat arasında doğan insanların koruyucu meleğidir.

 

Kahverengi saçları vardır ve yeşil bir kaftan giyer. Genellikle elinde içinde muhtemelen altın paralar olan deri ya da kumaştan altın bir çantayla resmedilir. Bkz: Koruyucu Melekler Anaviel: Musevi efsanelerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Bkz: Schemhamphoras Angra Mainyu (An-gra Mah-in yoo) (Angra Mainya ya da Ahaitin): Zerdüştlükte, şeytan ya da Satan’dır. Dünyanın kuzeyinde uzak bir yerde karanlık bir uçurumda yaşar.

 

Kendisini bir kertenkele, yılan ya da genç bir adam olarak gösterir. Angra Mainyu’nun, insan konuşmasını otuz lisana böldüğüne ve böylece iletişim sorunları yarattığına inanılır. Ahura Mazda, bemadaki yıldızları yarattıktan sonra Angra Mainyu, varlıkların üzerinde astrolojik etkiler olsun diye gezegenleri yarattı. En esaslı düşmanı Spenta Mainyu’dur. Angra Mainyu, aşama aşama evrildi ve nihayetinde Ahriman oldu. Angra Mainyu’nun Kötücül Ruh olarak işlevini tamamlamasına yardımcı olan sayısız yardımcısı vardır, En önemlileri Akoman (Kötü Zihin), Indra Vayu (Ölüm), Saurva (Ölüm ve Hastalık) ve işlevleri bilinmeyen Tauru ve Zairi adında iki Demondur. Diğer iblislerse, Tobit Kitabı’nda adı geçen ünlü şeytan olma olasılığı yüksek Aezhma (Şiddet ve Hiddet), Az (Şehvet) ve 33 Mihandruj’dur (Sahtekarlık ve Yalanlar). Bkz: Aezhma, Ahura Mazda, Asmodeus, Demon, Şeytan, Satan, Spenta Mainyu, Zerdüştlük. Aniel (Ah-nee-el): Musevi efsanelerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşılan yetmiş iki Schemhaphoras meleğinden biridir. Bkz: Haniel, Schemhaphoras. Ahaxiel: Ay günlerini yöneten yirmi sekiz melekten biridir. Üçüncü gün olan Alchaomazon’dan sorumludur. Simyacılara, avcılara ve denizcileri yardım eder. Bkz: Ay Günleri. Annan: İslam geleneğinde Annan, gök gürültüsünün bulutları çekip çevirmesine yardım eder. Bkz: Gök Gürültüsü. Anpiel: Kadim Yahudi irfanına göre Anpiel kuşların korunup kallanmasından soumludur. Cennetin Altıncı Katında yaşar ve görevlerinden birisi de duaların güven içerisinde cennete ulaşmasını sağlamaktır. Bu ilişkilendirmenin oluşmasının sebebi de belki kuşların sıklıkla ruhani semboller olarak düşünülmesi ve göğün yükseklerinde uçmalarının duaların kanat lanmaları olarak görülmesidir. Dualar Cennetin Altıncı Katına geldiğinde, Anpiel onları taçlandırır ve Yedinci Kata (Arşı Ala) gönderir. Musevi efsanelerinde Anpiel’in Enoch’a cennet yolunda eşlik ettiği söylenir. Antropozofi: Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiş, felsefi ve spiritüel bir sistemdir. Dernek 1912 yılında kuruldu. Steiner, öğretilerini Budist, Hıristiyan, Hindu, Rosicrucian ve Teozofik (Tanrı felsefesiyle ilgili) fikirler üzerine temellendirdi. Johann Wolgang von Goethe’den (1749-1832) etkilendi. Antropozofi, Steuner’in kendi ezoterik sistemini, 1913 yılında ayrıldığı Theosophical Society’den (Teozofi Derneği) ayırt etmek için kullandığı terimdir.

Teozofi sözcüğü İngiliz gizemcisi Thomas Vaughan (1622-1666) tarafından icat edildi ve yine Vaughan’ın “Anthroposdphia Theomagica” (1650) adlı kitabında geçti. On dokuzuncu yüzyılda teozofi sözcüğünü kullanan filozoflar oldu. Rudolf Steiner’a, Viyana Üniversitesinde ders veren Robert Zimmerman da onlardan biridir.

 

Steiner reenkarnasyona, karmaya, akaşik kayıtlara ve insan varlığının zamanla daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşacağı spiritüel bir evrim sürecine inanıyordu. Antropozofi öğrencilerin spiritüel farkındalığa ulaşmalarını sağlayan bir dizi meditatif çalışma sunar. 34 Nihai amaç, insanın spiritüel dünyayı görebileceği zengin bir bilinçlilik haline ulaşmasıdır. Steiner, sistemini “Spiritüel Bilim” olarak adlandırır.

 

Steiner’in sistemi ayrıca güzel sanatları, biyodinamik çiftçiliği, renkleri, eğitimi, mimaride uyumu ve tıbbı da kapsar.

 

Antropozofi Derneği’nin İsviçre Dornach’taki başlıca merkezlerine verilen Goetheanum ismi Goethe ve eserlerine övgü niteliğindedir. Bkz: Rudolf Steiner. Apokalips (Vahiy-Kıyamet) Meleği: Apokalips meleği, insanlara dünyanın sonunun gelmek üzere olduğunu ve tüm insan ırkının cezalandırılacağını söyleyecek olan melektir.

 

Farklı otoriteler, bu görev için farklı meleklerden bahsederler. Michael, Gab-riel, Raphael, Haniel (Aniel) ve Orifiel bu melekler arasındadır. Bkz: Tek Tek Melek isimleri. Apokrif: Apocrypha sözcüğü “Saklanan Şeyler” anlamına gelir.

 

“Apokrif” kelimesi, Yunanca’da “gizli” anlamına gelen geçişsiz ve çoğul bir kelimenin İngilizce’ de transkripsiyon kurallarına uygun şekilde yazılması sonucu elde edilmiştir. Dördüncü yüzyılda, Apokrif terimi artık, gizli bâtıni sırları tanımlamamakta; genellikle kabul edilmeyen heretik kitapların genel adı olarak görülmekteydi. Apokrif, Roma Katolik incili’nin bir bölümüdür ve özellikle Esdras Kitabı ve Tobit Kitabı bölümleri melekler hakkında muazzam bilgiler içerir. Apokrif kısmını oluşturan on beş kitap, milattan önce 200 ve milattan sonra 200 yılları arasında yazılmıştır. Hıristiyan Kilisesinin erken dönem papazlarının çoğu, Apokrif’in, Eski Ahit’in Yunan versiyonu olan Septuagint’te de olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak dördüncü yüzyılda St. Jerome, kendi Latin versiyonu incilini derledi ve Latin Vulgate diye isimlendirdi. Bu İncil, Apokrif’i kapsamış olsa da, bu bölümün kendine başına bir kategoride değerlendireceğini de önemle vurguladı. İncil’in ilk İngilizce versiyonu, Latin Vulgate’nin çevirisidir.

On dördüncü yüzyılın sonlarına doğru yayımlandı ve Esdras kitapları dışında tüm Apokrif’i kapsadı. Sonrasında Protestan reformuyla birlikte Apokrif tartışmaları alevlenmiş ve Gözden Geçirilmiş Standart Versiyon’da Apokrif’e yer verilmemiştir. Ancak 1546’da Trento Konsülü’nde Apokrif’ in Hıristiyan kutsal kitaplarının bir parçası olduğu ve farklı fikirde olan herkesin aforoz edileceği belirtildi. İsimleri verilen kitapların ve bu kitaplarm bölümlerinin Apokrif kısımlar olduğu görüşü yaygmdır: 1. Esdras

(1. Ezra), 2. Esdras (2. Ezra), Tobit (Judith [Yudit]), Additions to Book of Esther (Ester’e Yapılan İlaveler), The Wisdom of Solomon (Sü-leyman’m Bilgeliği), Ecclesiasticus-Derlemeler) (The Wisdom of Jesus The Son of Sirach) (İsa’nın Bilgeliği), Baruch

(1. Baruh), The Letter 35 of Jeremiah (Yeremya’run Mektubu), The Prayer of Azari-ah and The Song of the Three Young Men (Azarya’nm Duası ve Üç Gencin Şarkısı), Susanna (Suzana), Bel and The Dragon Bel ve Ejderha), The Prayer of Manasseh (Menaşe’nin Duası), Maccabe-es 1 (Makabeler 1) ve Maccabes 2 (Makabeler 2)

Arabot (Araboth): Araboth Cennetin Yedinci Katıdır . Tanrı ve en yüksek mertebedeki melekleri orada yaşarlar. Serafim (Seraphim), Cherubim, dehşet, korku, zarafet ve aşk melekleri de bunlardan bazılarıdı . Ek olarak, 496,000 temsilci melek gurubu da burada yaşar. He bir grup 496,000 bireyden oluştuğu için de bu oldukça muazz bir sayıdır. Başmelek Michael’in de Arabot yetkisi vardır. 

Başmelekler, Cerubim, Michael, Serafim (Seraphim). Aracı Melekler: Insanların dualarını dinler ve onları Tanrı’ya ulaştırır. Koruyucu melekler, aracı meleklere güzel bir örnektir. İslam’da, Yahudilikte , Hıristiyanlıkta ve Zerdüştlükte başmelekler Tanrı ve tek tek ülkeler arasında aracılık ederler. Örneğin Michael, Tanrı ve İsrail arasında aracılık eder. Zerdüştlükte Amesha Spentas melekleri, Tanrı ve Pers ülkesi insanları arasında aracılık eder. Bkz: Amesha Spentas, Başmelekler, Koruyucu Melekler, İslam, Michael, Zerdüştlük. Aral (Arel): Aral ateş meleğidir. “Ateş Meleği” ifadesi birkaç meleği tanımlamak çin kullanılır. Zohar’a göre Başmelek Gabriel Muse Peygamber’i ateş yalımı biçiminde ziyaret etmiştir. Zerdüştlükte ateş meleği Atar’dır. Kimi zaman Başmelek Uriel de ateş meleği olarak düşünülür çünkü ismi “Tanrı alevi” manasındadır. Ardarel de bazen ateş meleği olarak görülür ve Ara onun isminin kısaltması olabilir.

 

Tahtlar Aratron (Arathron ya da Araton): Cennetin 196 bölümünü yöneten yedi Olympian (Tanrısal, muhteşem) ruhtan biridir. Aratron 49 bölümden sorumludur. Satürn gezegeniyle de ilgilenir. Milattan önce 559 ‘den milattan önce 60’a kadar dünyada söz sahibi oldu. Bkz: Olympian Ruhlar. Archonlar (Hükümdarlar): Gnostik gelenekte Archonlar, ül-keleri ve geniş insan topluluklarını kollama sorumluluğu olan yüksek mertebedeki melek korosudur. Dört mühim başmeleğin (Raphael, Michael, Gabriel ve Uriel) Archonlara bağlı olduğu söylenir. Gnostikler Archonların cennetin farklı katlarını yönettiklerine ve ruhlarm Tanrı’nın yüzünü görmeleri için cennete 36 geçme yolundaki gelişim süreçlerini zorlaştırdığına inanırlar. Gnostiklerin aynca Demon Archon kavramları da vardır ve yedi tanesi yedi ölümcül günahla ilintilidir: (Kibir, Kıskançlık, Öfke, Şehvet, Tembellik, Açgözlülük, Hırs, Oburluk).  Başmelekler, Tek Tek Melekler. Ardarel: Aral. Ardifiel (Ardefiel ya da Ardesiel): Ardifiel, Ay günlerini idare eden yirmi sekiz melekten birisidir. Onuncu gün olan Algelioche’den sorumludur. Bu göreviyle binaları güçlendirir, aşkı ve güzel duyguları teşvik eder ve düşmanlara karşı koymaya yardım eder.

Ay Günleri. Ardoustus: Birini ya da bir şeyi yetiştirmek isteyen kimselere yardımcı olur. Bebeklerini büyüten annelerle, özellikle ilgilidir. Argaman: Argaman bir melek adı değil, nazar boncuğu gibi objelerin üzerinde Uriel, Raphael, Gabriel, Michael ve Nuriel’i temsil eden anımsatıcı bir simgedir. Bkz: Tek Tek Melek Isimleri. Areopagite Dionysius: Elçiler 17:34’de, Areopagite Dion-ysius’un St. Paul tarafından din değiştirmeye ikna edildiğini yazar. En nihayetinde de zaten Atina piskoposu olmuştur. Ancak Dionysius’a atfedilen kitaplar, beşinci yüzyılın sonları ya da altıncı yüzyılın başlarında yazılarının ciddiye alınmasını isteyen, ismi belli olmayan ve Dionysius mahlasını kullanan bir yazar tarafından yazıldı. İnsanların bu Dionysius’un, St. John tarafından döndürülen Dionysius olmadığını anlamaları neredeyse bin yıl aldı. Mahlası kullanan yazar büyük olasılıkla Suriyeli bir keşişti. Alimler, yazarın gerçek ismi konusunda birkaç ihtimalden söz ederler. 471 ve 488 yılları arasında Antioch Patriği olan Peter Fuller en olası kişidir. Dionysius’un yapıtları arasında “The Celestial Hierarchy” (Göksel Aşama Düzeni), “The Divine Names” (Kutsal isimler) ve “The Mystical Theology” (Mistik Teoloji) bulunmaktadır. Dionysius “hiyerarşi” (aşama düzeni) sözcüğünü ilk kullanan kişidir ve en nüfuzlu, melek aşama düzenini oluşturmuştur. Bkz: Melek Aşama Düzeni Ariel (Ah-ree-el): “Tanrı’nın Aslanı.” Musevi yazılı metinlerine göre, Tanrı’ nın farklı isimlerini taşıyan 72 Schemhamp horas’dan biridir. “Esdras (Ezra) Kitabı” ve “Süleyman’ın Anahtarı”nda ‘Key of Solomon the King) bahsi geçer. Kimi anlatımlara göre, Raphael’in insanları, hayvanları ve bitki37 leri iyileştirmesine yardım eder.John Milton’un “Paradise Lost” (Kayıp Cennet) kitabında Ariel düşmüş melek olarak anılır. Ancak Thomas Heywoods, 1635 yayımlı “Hierarchy of the Blessed Angels” (Kutsanmış Meleklerin Aşama Düzeni) kitabında Ariel için “Yeryüzünün Büyük Lordu” der. Kabala öğretisinde ateş elementinin meleğidir, ( Kasım ve 12 Kasım arasında doğan kişilerin koruyucu meleğidir. Ariel, insanların hedef belirlemelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardım eder. Ayrıca Zodyak melekleriden biridir ve Aslan burcundan sorumludur. Bkz: Düşmüş Melekler, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras, Zodyak Melekleri Ariukh: Ariukh ve Mariokh, Enoch (daha sonra büyük melek Metatron’a dönüştü) ailesini koruyup gözeten iki melektir. Aileyi kollar ve yaklaşan tufan tehlikesine karşı korumaya alırlar. Yaptıkları işler Enoch’un soy kütüğünde ve yazılarında muhafaza edilmiştir. Bkz: Mariokh, Metatron. Armaita: Spenta Armaita. Armisael: “Rahim Meleği”dir. Bu yüzdendir ki adet olduğu üzere doğum sancıları ve doğumla ilgili hallerde yardımı istenir. Kimi zaman gebe kalmak için de çağrılabilir. Gabriel ve Temeluch, bebeğe anne karnındayken yardım ederlerken, Armisael doğum sürecinden sorumludur. Bkz: Gabriel, Temeluch Arphugitenos: Esdras (Ezra) Kitabı’na göre Kıyamet Gününden sonra dünyayı koruyacak dokuz melekten birisidir.Di ğer sekiz meleğin isimleriyse şöyledir: Aker, Beburos, Gabriel, Gabuthelon, Michael, Raphael, Uriel ve Zebuleon. Bkz: Tek Tek Melekler. Arshtat: Zerdüştlükteki dişi bir Yazata melektir. Dürüstlüğü ve adaleti temsil eder. Arş’ı Taşıyanlar: İslam’a göre özel bir melek gurubudur ve Arş’ı yüklenirler.

(Mümin Suresi 7. Ayet). Kıyamet Gününe değin bu görevde sadece dört melek vardır ancak Diriliş Gününde sayılan sekiz olacaktır. Artiya-il: İslam tasavvufunda insanların kaygı, stres ve dep-resyon problemlerine şifa bulmalarma yardımcı olan melektir.

 

38 Asaliah (A-sa-lee-yah): Erdemler korosunun bir üyesidir. Kabalaya göre, adalet meleğidir. Musevi yazılı metinlerine göre Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schenıhamphoras meleğinden biridir. 13 ve 17 Kasım tarihleri arasından doğanla-rm koruyucu meleğidir. Asaliah insanın içindeki potansiyelle ve düşünce gücüyle ilgilidir. İdrake ve yeni bilginin özümsenmesine yardımıcıdır. 

 

Koruyucu Melekler: Schemhamphoras, Erdemler. Asaph: İncil’in kimi yazılı bölümlerine sahip olan tek melek-tir.

Anlaşılan Zebur’un on iki tanesini; sayı 50 ve 73-83 arası kısımları yazmıştır. Bu yüzden Tanrı onu, durmaksızın kendisine şükür şarkıları söyleyen göksel ev sahiplerinin başına getirmiştir. Zohar’a göre Asaph, görevini yalnızca geceleri yerine getirir. Melekleri, sabahları Heman yönetir; akşamlarıysa Jeduthan bu görevi yapar. Bkz: Heman, Jeduthan. Asariel: Gezegen meleklerinden birisidir. Neptün’ün yöne-ticisidir ve insanların sezgilerine güvenmelerini ve buna göre hareket etmelerini teşvik eder. Duru görü ve medyumlukla uğraşan kimselere de yardımcı olur. Hasta atların iyileşmesi için de çağrılabilir. Bkz: Gezegen. Melekleri. Asbeel: Grigori’ nin liderlerinden birisidir. Diğer melekleri dişi insanlarla birlikte olarak kendi bedenlerini kötüye kullanmaları için cesaretlendirir. Bkz: Grigori. Asha Vahishta: Zerdüştlükteki yedi Amesha Spentas ya da İyiliksever ölümsüzlerden biridir. Evrendeki her şeyin doğru ve yasaya uygun biçimde ologeleceğini temin eder. Zerdüştler için kutsal olan ateşten de sorumludur. Asha Vahista dilyen herkese, adalet ve spiritüel bilgi sunar. Bkz: Amesha Spentas, Zerdüştlük Ashi Vanghuhi: Zerdüştlükte, dişi Yazata melekleriden birisidir. Hak edenlere nimetler sunar. Bkz: Yazata, Zerdüştlük Asman: Zerdüştlükte, dişi Yazata melekleriden birisidir. Gökyüzünü yönetir. Bkz: Yazata, Zerdüştlük 39 Asmodel (Ashmodiel): Nisan ayını yönetir ve Boğa burcunda doğan insanlardan sorumludur.Başmelek olduğu düşünülür. Asmodel tedbirlidir ve insanların öz varlıkarını artırmalarına yardım eder. Aşk vve romansla ilintili her konuda çağrılabilir. Kaftanı koyu yeşil ve turkuazdır. Rahat bir şekilde, bir parşömen kağıdı okurken görünür. Bkz: Başmelekler, Zodyak Melekleri Asmodeus: Tobit kitabında Başmalak Raphael tarafından ustaca alt edilip “Mısır’ın kuzeyine sürülen” Demon Abmodeus’tur. Kıssada, Tobias daha önce yedi kez evlenmiş olan Sarah’la evlenir. Sarah’ın daha önceki evlilikeri tamamına ermemiştir çünkü Asmedeus, Sarah’la aşk yapmalarını engel lemek için bütün kocalarını evlilik gecesinde öldürmüştür. Raphael, Tobias’a bir balığın safrasından ve kalbinden duman yapmasını söyler ve bu Asmedeus’u uzaklara sürükler. Asmedeus esasen öfkeyi ve intikam hissini uyandıran bir Pers varlığıdır. Musevi ananesinde, eşler arasındaki cinsel ilişkiyi engellediğine ve aldatmayı teşvik ederek evlilikte so-runlara yol açtığına inanılırdı. Bu yüzden Asmedeus zaman içerisinde bir şehvet Demon’ı olarak düşünülmeye başlandı. Musevi efsanelerine göre Asmodeus, Naamah adındaki ölümlü bir kadınla, düşmüş bir meleğin oğludur. Bugün cehennemdeki tüm kumar düzeneğiyle onun ilgilendiği düşünülür. Bkz: Başmelekler, Demon, Düşmüş Melekler, Raphael. Astanphaeus (Astan-fay-us): Gnostik gelenekte Astanphaeus yedi Elohim of Presence Meleğinden (Varlığın Melekleri) biridir. Musevi ilminde Merkür gezegeniyle ilintilidir. Bkz: Elohim, Varoluş Melekleri. Astroloji Melekleri: Astrologlar Güneş’i, Ay’ı ve gezegenleri kullanarak haritalarını oluştururlar. Yani bir bakıma göksel gerçeklikle iş görürler. Daha erken dönemlerde insanlar gezegenleri farklı niteliklerle ilişkilendirirlerdi. Örneğin Mars, savaşla, Venüs aşkla ilgiliydi. Meleklerin de birtakım çağnşımlan vardı. Gezegen melekleri, yedi gezegeni ve haftanın yedi gününü koru-yup gözetirdi. Diğer melekler yağmur, rüzgar, gök gürültüsü ve diğer hava koşullanyla ilgilenirlerdi. Zodyak burçlan beş bin yıl önce gelişti ve Zodyak melekleri onlardan sorumluydular. Niha-yetinde, insanlarm kendi koruyucu melekleri olageldi. Bkz: Günlerin Melekleri, Koruyucu Melekleı; Gezegen Melekleri, Zodyak Melekleri. Asuryal (Arsyalalyur): Birinci Enoch Kitabı’ na göre tufanm başlamak üzere olduğunu Nuh Peygamber’e haber vermesi için Tanrı tarafından gönderilen melektir. Aşk Shekinah. Ataliel (At40 liel): Yirmi sekiz Ay gününü yöneten meleklerden birisidir ve on beşinci gün olan Agrapha’dan sorumludur. Bu göreviyle, gömülmüş hazinelerin bulunmasına yardımcı olur; ancak geçimsizliklere, boşanmalara, evlerin tahribatına ve düşmanlıklara sebep olur. Ayrıca seyahat edenlere zorluklar çıkarır. Bkz: Ay Günleri. Atar: Zerdüştlükteki en önemli Yazata meleklerirıden birisi-dir ve ona Ateş Meleği denir. En yüce varlık Ahura Mazda’nın oğlu olduğu düşünülür. Bkz: Ahura Mazda, Yazata, Zerdüştlük. Ateş Meleği: Aral Atheniel (Alheniel): Ay günlerinden sorumlu yirmi sekiz melekten birisidir. Yirmi yedinci gün olan Alchara’dan sorumludur. Bu göreviyle hem olumlu hem de olumsuz hizmetleri vardır. Hasadı artırır, finansal kazanç sağlar ve hasta insanlara şifa verir. Ancak fenalıklara da yol açar, hapis cezalarının ağırlığını artırır ve denizcilere tehlike getirir. Bkz: Ay Günleri. Avartiel: Hamile kadınları sorunlu hamilelikllerden korur. Ortaçağ’da kaduıların Avartiel’in ismi yazan koruyucu hamaylılar takması sık rastlanan bir durumdu. Hem erkekler hem de kadınlar Avartiel’in ismi o an hamaylılar taşırlardı. Avatar: Hinduizm’deki on sihirli varlıktır. Tanrı ve insan türü arasında aracı oldukları için meleklere benzerler. Ancak gerçek melek değil, Tanrı Vishnu’nun on reankarnesidir. Hem insan hem halvan formunda olabilirler. Ödevleri, kötülükle savaşmak ve iyiliği teşvik etmektir. On avatarın isimleri şöyledir: Buddha, Kalki, Krishna, Kurma, Matsga, Narasimha, Parasurana, Rama, Vamana ve Varaha. Bazı kişiler Krishna’nın avatardan öte bir tanrı olduğuna inanırlar ve böylelikle Krishna’nın erkek kardeşi Balarma’yı avatar olarak düşünürler. Ave (Ar-vay): Büyük Melek Ave, Enoch Melekleri’nin en önemlisidir. Dr. Joh Dee ve kristal küreyle çalışan yardımcısı Edward Kelley’e önce Gözetleme Kulesi Tabletlerini yazdırmış, daha sonra da anlamlarını açıklamıştır. Bkz: Dr. John Dee, Enoch Melekleri. Avilalı Azize Te sa (1515-1582): Katolik Kilisesi’nin en tanınmış kutsal kişilerinden biridir. Carmelite rahibe manastırına 1535 yılında girdi 41 ve kendisine gösterilen onca düşmanlığa rağmen 1562 yılında Carmelite Reformu’nun ilk rahibe manastırını kurdu. 1555 nda seslerini de işittiği bazı vizyonlar deneyimlemeye başladı. Bu durum huzurunu kaçırsa da spiritüel danışmanı St. Peter of Alcantra tüm bunların melek ziyaretleri olduğunu söyledikten sonra Teresa düzenli bir biçimde meleklerle iletişim kurdu. Bir gün bedenlenmiş bir melek göründü ve tam kalbine doğru altın bir mızrak sapladı. Teresa bu acıyı “tatlı” olarak tammlıyordu. Azize Teresa içlerinde bir otobiyografi de bulunan çok sayıda kitap yazdı. Kendisi en çok, insan ruhunun amansız bir biçimde Tanrı’ya doğru gelişim gösterişini tanımladığı kitaplanyla tanınır. Ay Melekleri: Burada Henry Wadswortli Longfellow’a (1807- 1882) ve “The Golden Legend” (Altın Efsane) şiirine kısmen teşekkür ederek, insanlığa umut ışığını getiren Ay Meleği” olarak düşünülen meleğin Başmelek Michael olduğunu belirtelim. Ancak bu şiirin daha sonraki versiyonlarında Longfellow, Ay meleğinin adını Onafiel olarak değiştirdi. Bu isimde bir melek olmadığı için, Longfellow’un Ofaniel’i (Ophaniel) yanlış telaffuz etmiş olması muhtemeldir. Ay meleği olarak Abuzohar, Elimiel, Iachadiel, Tsaphiel, Yahriel ve Zachariel’i de önerenler bulunmaktadır. Ay, büyü konusunda çok önemli bir rol oynar ve Ay döngüsünün her bir gününü temsil eden yirmi sekiz Ay günü bulunmaktadır. Cornelius Agrippa her bir Ay gününün kendine ait meleğini yaklaşık beş yüz yil önce şu şekilde sıralamıştır: 1. Geniel, 2. Enediel, 3. Anixiel, 4. Azariel, 5. Gabriel, 6. Dirachiel, 7. Scheliel, 8. Amnediel, 9. Barbiel, 10. Ardifiel, 11. Neciel, 12. Abdizuel, 13. Jazeriel, 14. Ergediel, 15. Ataliel, 16. Azeruel, 17. Adriel, 18. Egibiel, 19. Amutiel, 20. Kyriel, 21. Bethanel, 22. Geliel, 23. Requiel, 24. Abrinael, 25. Aziel, 26. Tagriel, 27. Atheniel, 28. Amnixiel. (Agrippa’lı Henry Cornelius, “Three Books of Occult Philosophy” (Okült Felsefenin Üç Kitabı), Llewellyn Yayıncılık, 1993, sayfa 533.) Bkz: Başmelekler, Gabriel, Koruyucu Melekler, Tek Tek Melek isimleri, Ay Günleri. Ayların Melekleri: Yılın her bir ayını yöneten meleklerdir. Ocak: Gabriel Şubat: Barchiel Mart: Machidiel Nisan: Asmodel Mayıs: Ambriel Haziran: Muriel Temmuz: Verchie 42 Ağustos: Harnaliel Eylül: Uriel Ekim: Barbiel Kasım: Adnachie Aralık: Hanael Bkz: Tek Tek Melekler. Azael: Azael, Azzah ve Uzzah Üçüncü Enoch Kitabı’na göre Peygamber Enoch’ melek Metatron’a dönüşmesi hususunda Tanrı’nın kararına karşı gelen üç melektir. Ancak Metatron’un önünde perişan hal e yere kapaklanınca Tanrı’nın emrine itaat edecek kadar da akıllanmışlardır. Bkz: Azzah, Enoch Metatron, Uzzah. Azariel: Musevi geleneğine göre Azariel yerküredeki tüm suları yöneten melektir . Yirmi sekiz Ay gününden sorumlu meleklerden biridir. Dördüncü gün olan Aldebaram’ı yönetir. Azariel yıkıcı bir melektir, binalarda, su kaynaklarında ve altın madenlerinde sorunlar çıkarır. Bkz: Ay Günleri. Azazel: “Tanrı Güçlendirir.” Azazel Yaradılış 6:2-4’e göre dünyaya indirilen ve ölümlü dişi insanlarla çiftleşen iki yüz düşmüş meleğin liderlerinden biridir. Birinci Enoch Kitaba na göre Grigori diye adlandırılan bu düşmüş meleklerin liderleridir. Yeryüzündeyken kadınlara kozmetiği ve diğer yöntemleri kullanarak erkeklere nasıl çekici geleceklerini; erkeklere ise birbirlerini daha etkin bir biçimde öldürebilmek için silahlar yapmayı öğretti. Bu yüzdendir ki “Mahşer Gününde o alevlerde bükülecek.” Musevi ilmine göre Azazel, Satan’ın baş destekçilerinden birisidir. Bkz: Enoch, Düşmüş Melekler, Grigori, Satan Azbuga (Azbuga YHWH, Azbugah ya da Asbogha): Sarim’deki melek prenslerdendir ve hükmün sekiz taht meleğinden biridir. Esas görevi hak etmişleri cennette karşılamak ve onları Doğruluk Elbisesiyle giydirmektir. Metatron’dan daha güçlü olduğu söylenir. Bkz: Metatron, Sarim Azeruel: Yirmi sekiz Ay gününü kontrol eden meleklerden biridir. On altıncı gün olan Azubene’den sorumludur. Tutsakların fidye ile kurtulmalarma yardımcı olurken; seyahatlerde, düğünlerde, hasatlarda ve iş konularında zorluklar çıkarır. Bkz: Ay Günleri. 43 Aziel: Yirmi sekiz Ay gününü yöneten meleklerden biridir. On beşinci gün olan Sadalabra’dan sorumludur. Bu göreviyle negatif bir melektir; öç almayı ve husumeti teşvik eder, cinsel birleşmeyi engelleyen sihirler yapar ve insanları yapmaları gereken işlerden alıkoyar. Bkz: Ay Günleri. Azrael (Azrail): “Tanrı’nın Yardım Ettiği.” Cennetin Üçüncü Katında yaşar ve her doğan kişinin ismini yazıp, öldüklerinde silmek gibi abidevi bir görevi vardır. Melek sihrinde Plüton gezegeninin yöneticisi olarak düşünülür ki bu da onu aynı zamanda gezegen meleklerinden birisi yapar. Musevi ve İslam geleneğinde Azrail (Izrail) diye adlandırılır ve ölüm meleğidir. Bunun nedeni de büyük ihtimalle reenkarnasyona olan ilgisindendir. Azrail (a.s) bir kimsenin ne zaman öleceğini bilmez. Allah (c.c) kişinin ismini bir yaprağa yazar ve yüce katından aşağıya bırakır. Azrail yaprağı alır ve göçecek kişinin ruhunu kırk gün sonra alır. Azrail’in dört bin kanadı ve bir milyon peçeyle kaplı dört tane yüzü vardır. Bedeni yeryüzünde yaşayan insan sayısı kadar göz ve dille kaplıdır. Azrail ne zaman gözünü kırpsa bu, birinin öldüğü anlamına gelir. Azrail (c.c) o denli büyüktür ki dünyadaki tüm sular başından aşağıya dökülse bir damlası dahi toprağa ulaşmaz. Bir gözünden diğerine seyahat etmek 70,000 günü alır. Azrail sıklıkla bir ayağı, cennet ve cehennemi bağlayan köprünün (Sırat) üzerinde resmedilir. İnsanlar hükümlerini görmek için o köprüyü geçmek zorundadırlar. Azrael’in ölüm meleği oluşu ilginçtir. Tanrı , Hz. Adem’i yaratmaya karar verdiğinde Michael’i (Mikail a.s), Gabriel’i (Cebrail a.s) ve Israfil’i (İsrafil a.s) yerküreye yedi avuç toprak almaya gönderir ki bunlarla ilk insanı var edecektir. Toprak, meleklerin bu isteğini reddeder çünkü inanılır ki insan türü sadece acı ve ıstırap getirecektir. Böylece üç melek de görevlerini yerine getiremez. Bunun üzerine Tanrı, Azrail’i yerküreye yollar. Azrael güç kullanarak toprağı alır ve cennete döner. Tanrı ödül olarak Azrael’e ölüm anında insan ruhunu bedenden ayırma görevini bahşeder. Azrael geçmiş hayat araştırmalarında ya da psişik konuları araştırırken çarılabilir. Bkz: Ölüm Meleği, Gabriel, İsrafil, Michael, Gezegen Melekleri. Azriel: Azriel yıkıcı meleklerden biridir. Aynı zamanda yeryüzünü koruyup kollarken Tanrı’nın destekçisidir. Azriel, Azraelin bir başka adı da olabilir. Bkz: Azrael, Yıkıcı Melekler 44 Azzah (Azza): Azzah, Azail ve Uzzah; Tanrı Peygamber Enoch’u melek Metatron’a dönüştürmeye karar verdiğinde buna karşı çıkan meleklerdir.Ancak Metatron melek mertebesinde var edildiğinde onu anında hoşça karşılamışlar fakat yine de en genç melek olduğu için ona “Nevcivan” demekten de geri durmamışlardır. Bkz: Azael, Metatron, Uzzah. 45 Badpatiel: Hamile kadınları düşük tehlikesinden koruyan meleklerden biridir. Baglis: İnsanların, bağımlılık problemlerinin ve hayatlarında tahribat yaratma potansiyeline sahip diğer problemlerin üstesinden gelmelerini sağlar. Baglis, günün ikinci saatinde çağrılmalıdır. Balthial(Balthiel): Balthial affetme meleğidir. Birini affetmeniz gerekiyorsa ve bunda zorlanıyorsanız yardıma çağrılabilir. Onun görevi, insanların öfke, karamsarlık ve kıskançlık duygularının üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Üçüncü Enoch Kitabı’nda Balthiel’in, yıkıcı duyguların üstesinden gelmeye yardım edebilen tek melek olduğu söylenir. Bkz: Enoch Kitabı. Baradiel: Barchiel. Baraqyal (Baraqel): Birinci Enoch Kitabı’nda yeryüzüne inen ve dişi insanlarla karı koca gibi yaşayan meleklerin, yani Grigori’nin on liderinden biri olduğu yazar. Bugünse, düşmüş meleklerden bir tanesidir ve cehennemde yaşar. Astroloji ilmi hakkında bilgilerini artırmak isteyen astroloji öğrencileri tarafından da zaman zaman çağrılır. Bkz: Düşmüş Melekler, Grigori. 46 Barattiel: Üçüncü Enoch Kitabı’na göre cennetteki en önemli meleklerden biridir. Arabot’u, yani cenneti (Gök kubbe) parmaklarının ucuyla destekler. Bkz: Arabot. Barbelo: Barbelo dişi bir Archondur ve varlık ve iyi talih meleğidir. Bu konularda Barbelo’yu davet edip nimetlere de kavuştuğunuzda ona teşekkür etmeniz de gerekir. Bkz: Archonlar. Barbiel: Ekim ayından sorumludur ve Akrep burcunda doğan insanların hayrına görev yapar. Barbiel hem Başmelek korosunun hem de Erdemler korosunun bir prensidir. Astrolojiye ilgi duyduğu da söylenir. Anlaşılan o ki Barbiel adında iki melek vardır. İkincisi düşmüş bir melektir ve cehennemin seçmen meleklerinden birisidir. Ay günlerini yöneten yirmi sekiz melekten de biridir. Dokuzuncu gün olan Archaam’dan sorumludur. İnsanlar arasında anlaşmazlık yaratır, hasatta sorun çıkarır, gezginlere engeller koyar. Bkz: Başmelekler, Düşmüş Melekler, Ay Günleri, Erdemler, Zodyak Melekleri. Barchiel (Barakiel, Barachiel, Baraqiel, Barqiel, Baradiel, Barkiel ya da Bardiel): “Tanrı’nın Nimetleri.” Barchiel Serafim (Seraphim) mertebesinin yöneticisi, Şubat ayının yöneticisi, Cennetin Üçüncü Katının prensi ve Sarim’in yönetici bir üyesidir. Akrep ve Balık burçlarında doğan insanlara yardımcıdır. Üçüncü Enoch Kitabında dolu meleği (Baradiel) ve şimşek meleği (Baraqiel) olarak isimlendirilir. Yeryüzünün on sekiz yöneticisinden biridir. Enoch Kitabına göre melek aşama mertebesindeki öneminden ötürü 496,000 temsilci melek Barchiel’e eşlik eder. Farklı yazılı kaynaklarda görevi farklılaşır. Dört Serafim (Seraphim)’den biri ve yedi başmelekten birisi olarak adlandırılır. Hayata karşı pozitif bakmayı sağlar ve iyi talih getirir. Kazançlarının artması nı isteyen kumarbazlar da Barchiel’i davet ederler ancak çoğunlukla Barakiel’i çağırırlar. Bkz: Başmelekler, Enoch Kitabı, Yeryüzünün Yöneticileri, Sarim, Serafim (Seraphim), Zodyak Melekleri. Bariel: Malakhim prenslerinden biridir. Raziel Kitabı’na göre Merkür günü olan çarşambanın meleklerinden birisidir. “The Lesser Key of Solomon” ya da daha bilinen adıyla “Lemegeton” (Yanlış biçimde Kral Süleyman’a atfedilen “The Greater Key of Solomon” isimli 14. ya da 15. 47 yüzyıl büyü kitabının ilham verdiği 17. yüzyıl büyü kitabı; aslında süreç içinde “Süleyman’ın Anahtarı ismiyle Türkçe’ye çevrilebilecek farklı versiyonlar ve çeviriler de meydana çıktı) göre günün on birinci saatini ve genişçe bir melek grubunu yönetir. Bkz: Malakhim. Barman (Bahman): Pers kozmolojisinde Barman yerküredeki bütün hayvanları koruyup kollayan mühim bir melektir. Ayrıca ayın otuz gününden sorumlu olan otuz meleğin de başıdır. Başkanlar (Etnarchs): Babil Kulesi yapılınca Tanrı öyle üzüldü ki insanları farklı ülkelere gönderip, onlara farklı lisanlar verdi. Ayrıca yetmiş meleği de bu yetmiş yeni ülkenin koruyucu melekleri yaptı. Bu meleklere Başkanlar denir. Ne yazık ki İsrail’in koruyucu meleği Michael dışında hepsi de çok geçmeden hadlerini aşıp bu ülkelerden desteklerini çektiler ve düşmüş melek oldular. Bkz: Koruyucu Melekler, Düşmüş Melekler, Michael. Başmelekler (Archangels): Arch ön eki “Başlıca”, “Yönetici” ya da “En Önemli” anlamlarına gelir. Bu nedenle de başmelekler en önemli melekler arasındadır. Onlar Tanrı’nın en önemli habercileridir. Örneğin Meryem’e İsa Peygamber’i dünyaya getireceğini söyleyen Başmelek Gabriel’di. Enoch’un ilk kitabı, yedi başmelekten söz eder: Gabriel, Michael, Raguel, Raphael, Remiel, Saraqael ve Uriel. Dionysius’un Melek Aşama Düzeninde Dionysius’un başmelekleri de şöyledir: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Chamudel, Zadkiel ve Jophiel. The Book of Revelation’da (Esinleme) yine yedi başmelek ismi geçer ancak diğer kaynaklarda sayı dört, altı, dokuz ya da on iki olabilmektedir. Kuran’ı Kerim’de dört başmelekten bahsedilse de sadece iki tanesinin ismi yazılıdır: Gabriel (Cebrail a.s) ve Michael (Mikail a.s) Diğer iki melekse Raphael (İsrafil a.s) ve Izrail (Azrail a.s) olmalıdır. Michael, Gabriel, Raphael ve Uriel en çok bilinen başmeleklerdir. Dini kaynaklarda geçen diğer olası başmeleklerin isimleriyse şöyledir: Adnachiel, Anael, Asmodel, Barchiel, Cambiel, Cassiel, Hamaliel, Khamael, Malkhidael, Metatron, Mizrael, Orifiel, Perpetiel, Raguel, Raziel, Remiel, Sachiel, Sahaqiel, Salaphiel, Samael, Sandalphon, Saraqael, Sariel, Sidriel, Suriel, Tzaphiel, Verchiel, Zachariel, Zdkiel, Zamael ve Zuriel. Bkz: Enoch Kitabı, Melek Aşama Düzeni, Tek Tek Melek isimleri. Bath Kol (Bat Qol): “Göksel Ses.” Kadim geleneğe göre Cain’e (Kabil) 48 kardeşinin nerede olduğunu soran ilk kişi Bath Kol’dur. Melekler cinsiyetsiz olsalar da Bath Kol’un genellikle dişi olduğu düşünülür. Zohar’ın meşhur yazarı Rabbi Simeon Ben Yohai’yi, hapishanede ya da on iki yılını keşiş olarak bir mağarada geçirdiği sırada ziyaret ettiği söylenir. Kehanetle uğraşan insanlara yardım eder. Kahinler bir alameti ya da sezgiyi anlamak istedikleri zaman Bath Kol’un adını çağırırlar; duydukları ikinci sözcücüğün de cevabı verdiğine inanırlar. Beburos: Esdras Kitaba na göre Kıyamet Gününden sonra dünyayı idare edecek olan dokuz melekten birisidir. Diğerleri: Aker, Arphugitonos, Gabriel, Gabuthelon, Michael, Raphael, Uriel ve Zebuleon. Bkz: Tek Tek Melekler. Beelzebub (Belzebub): Kökeninde Suriyeli bir tanrıdır ancak Yeni Ahit’te “Şeytanların Prensi” (Matthew (Matta) 12:24; Mark (Markos) 3:22) olarak geçer. Beelzebub bazen “Sineklerin Lordu” bazen de “Kaos Lordu” denir. Dante, Beelzebub ve Satan’ın aynı melek olduğunu düşündü fakat John Milton Beelzebub’un “Satan güç ve suç peşindeyken yanı başında” olduğu fikrindeydi (Paradise Lost-Kayıp Cennet 1:79). Bkz: Satan. Beliar (Beliel ya da Belial): Sıklıkla “Karanlıklar Prensi” olarak çağrılır. Hem Tanrı’nın yarattığı ilk melek, hem de ilk düşmüş melektir. St. Paul, onun adım şeytanla aynı anlamda kullanmıştır: “Mesih hangi anlaşmayı yaptı Belial ile? Ya da bir imansızla paylaşacak ne inancı vardı?” (2 Corinthians 6:15). Apokrif St. Bartholomew Gospeli’nde, Beliar’ın cehennemde yaşadığı söylenir, orada ateşten zincirlere vurulmuş halde 660 meleğin gözetimindedir. Bkz: Şeytan, Düşmüş Melekler. Belphegor: Bir zamanlar Belphegor Prenslikler Mertebesinin bir üyesiydi. Ancak düşen bir melek oldu ve şimdi cehennemde hovardalığm sembolü olarak duruyor. Belphegor ayrıca yenilikçi icatlarla ve yeni keşiflerle de ilgilenir. Genellikle çekici genç bir kadın görünümünde belirir. Bkz: Düşmüş Melekler, Prenslikler. BEN: BEN, Enoch meleklerinin en önemlilerinden biridir. Aslına bakılırsa bu sistem içerisinde, Yahudilikteki Shekinah’a benzer bir rolü olan yüce bir varlık olması da mümkündür. BEN, bir başka önemli Enoch meleği Madimi’nin de annesidir. 49 Bkz: Enoch Melekleri, Madimi, Shekinah. Bene Elohim (Ben-ay El-o-him) (Bene Elim ya da Bene ha-E-lohim): Orijinalinde Bene Elohim “Tanrı’nın Oğulları” anlamına gelir ve Eski Ahit’te melekleri tanımlamak için kullanılır. Terim zamanla yirmi dört saat boyunca Tanrı’ya şükranlar söyleyen bir melek korosunu belirtmek için kullanılageldi. Bu koronun bahsi Moses Maimonides’in melek aşama düzeninde ve Zohar’da geçer. Bene Elohim hem Tahtlarla hem de başmeleklerle denk tutulur. Bazı otoriteler de onları Grigori olarak düşünürler. Bkz: Başmelekler, Grigori, Melek Aşama Düzeni, Tahtlar. Bethelda: Duru görür ve teosofist Geoffrey Hodson’a 1924 yılında görünen melektir. Bethelda ona meleklerin şifa melekleri ve doğa melekleri gibi özel gruplara bölündüğünü söyledi. Bkz: Geoffrey Hodson Bethnael: Yirmi sekiz Ay gününü idare eden meleklerden biridir ve yirmi birinci gün olan Abeda’dan sorumludur. Gelişme ve yükselmeyi destekler, gezginlere yardım eder. İlişki kötü gidiyorsa da boşanmayı teşvik eder. Bkz: Ay Günleri. Bethor: Bir on altıncı yüzyıl kara büyü kitabı olan “Arbatel of Magick”te Bethor’un cennetin 196 bölümünü yöneten yedi Oliympian (Tanrısal-muhteşem) ruhsal melekten biri olduğu yazılıdır. Bethor 42 bölümden sorumludur ve 29,000 alay melek bu görevinde ona yardım eder. Aynca Jüpiter gezegeninin iyi halinden de sorumludur. Bethor milattan önce 60 ve milattan sonra 430 yılları arasında dünyada hüküm sürmüştür. Bkz: Olympian Ruhlar. Bodhisattvas: Mayana Budizmi’nde melek benzeri varlıklardır. Kökenlerinde Nirvana’ya kabul edilen ruhlardılar fakat insanlık sevgileri yüzünden bu görevlerini iptal edip insanların kurtuluşuna yardım etmeye karar verdiler. Boel (Boul ya da Bohel): Kimi kaynaklara göre Boel Tanrı’nın Tahtına eşlik eden meleklerdendir. Ancak Zohar’da Cennetin Birinci Katıyla ilgilenen yedi Taht korosu üyesinden biri olduğu yazar. Boel ayrıca yerkürenin dört köşesinin anahtarlarını da koruyup kollar. Dolayısıyla Tanrı emrederse Cennet Bahçesinin kapılarını açar. Boel kimi zaman Satürn gezegeninin yöneticilerinden birisi olarak da düşünülür. 50 Botuliel: Zodyak’m yönetici meleklerinden biridir ve Başak burcundan sorumludur. Bkz: Zodyak Melekleri. Budizm Melekleri: Budistler reenkarnasyona inanırlar. Umulan odur ki bir Budist pek çok hayatlar sayesinde alakalarından ve arzularından sıyrılıp nihayetinde aydınlanmaya kavuşur. Budizm’de Bodhisattvas ya da “Aydınlanmış Olanlar” adında melek benzeri varlıkların konusu geçer. Bodhisattvas daha evvel insan formunda olan ve Nirvana’ya ulaşmayı erteleyen varlıklardır. Bunu insanlara yardım etmek için yaparlar. Bkz: Bodhisattvas. 51 Cahatel (Kar-hay-tel) (Cahathel): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 26 Nisan ve 30 Nisan arasında doğan kimselerin koruyucu meleğidir. Çiftçiler onu ürünlerinin niteliğini ve niceliğini artırmak için davet ederler. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Caliel (Ka-lee-el) (Calliel): Tahtlar korosunun mensubudur. Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 16 Haziran ve 21 Haziran arasında doğan kimselerin koruyucu meleğidir. Caliel bir neşe meleğidir fakat aynı zamanda insanların harekete geçmeden önce düşünmelerine yardım eder. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras, Tahtlar. Camael: Chamuel. Cambiel (Cambriel ya da Kambriel): Başmelek olarak düşünülür ve Kova burcunda doğan insanların hayrını gözetir. Bilimle, teknolojiyle ve yeni ve ilerleyici olan her konuyla ilgilidir. Elektrik mavisi kaftanlar giyer ve kulplu bir testiden toprağa su döker. Kaşlanrun ortasında mavi bir mücevher vardır. Bkz: Başmelekler, Zodyak Melekleri. Cassiel (Casiel, Caziel, Kassiel ya da Cashiel): Kendi başınalığın ve gözyaşlarının meleğidir, Satürn’ün ve Oğlak burcunun lordudur. Bu da onu en önemli gezegen meleklerinden birisi yapar. Cennetin Yedinci Katının yöneticisidir ve Kuvvetler korosunun önde gelen liderlerindendir. İnsanların sabretme52 yi öğrenmelerine yardım eder ve uzun soluklu engelleri ve problemleri aşmalarmı teşvik eder. Dinginlik Sağlar ve ölçülülüğü öğretir. Karmayla ilintilidir ve insanların sebep sonuç yasasını idrak etmelerine yardımcıdır. Satürn’le olan bağıntısı dolayısıyla Cassiel yavaş çalışır. Satürn’ün Güneş yörüngesindeki rotası dört yıl aldığı için Cassiel’in bir sorunu çözmesi de dört yılı bulabilir. Neyse ki Raphael, Cassiel’le süreci hızlandırma konusunda konuşmaya isteklidir. Ressamlar Cassiel’i koyu renk sakalları ve hiddetli bakışlarıyla tasvir ederler. Bir kaftan giyer ve elinde kuş tüyünden yapılma bir ok vardır. Bir ejderhanın üzerinde oturur. Bkz: Cennet Katları, Gezegen Melekleri, Kuvvetler, Raphael. Cebrail (a.s) (Djibril) (Jibril): Başmelek Gabriel’in İslam dinindeki adıdır. Kuran-ı Kerim’de ondan “İnançlı Ruh” olarak da bahsedilmektedir. Cebrail devasa bir melek olsa da, genellikle yeşil giysiler giyip ipek bir örtü örten kaslı, iri yapılı bir erkek olarak tezahür eder. Ufkun büyük kısmını kaplayan altı yüz ya da daha fazla yeşil kanadı vardır. Yüzü aydınlıktır ve gözlerinin ortasındaki kısımda “Allah’tan (c.c) başka ilah (c.c) yoktur ve Hz. Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve peygamberidir,” yazmaktadır. Cebrail ilkin Hira Dağı’nda ibadet etmekte olan Hz. Muhammed’e (s.a.v) göründü. Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde Kuran-ı Kerim’i Hz. Muhammed’e (s.a.v) yüce kattan indirmeye başladı. Ayrıca Hz. Muhammed’i cennetin katlarmda seyahate de çıkardı. Cebrail kimi zaman “Hayırlı Haberleri Getiren” ve “Sadık Hizmetkar” diye de çağrıhr. Bkz: Başmelekler, Gabriel. Cennetin Katları: Hıristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar cennete inanırlar. Apokaliptik cennet kayıtlarında cennet katları birden ona kadar sıralanır fakat çoğunlukla yedi kat üzerinde uzlaşılır, bu da muhtemelen yedi gezegen olduğu içindir. Yedi cennet katı bilgisinin en derin kökleri muhtemelen yedi bin yıl önce, Mezopotamya’ya uzanır. Cennetin Birinci Katı: Vilon olarak adlandırılır. “Tül” anlamına gelen Latin sözcük velum’dan gelmektedir. Fiziksel dünyayı kapsar. Gabriel tarafından yönetilir ve evrenin doğal fenomeniyle ilintili olan tüm meleklerin evidir. Cennetin İkinci Katı: “Enginlik” anlamına gelen Raqia olarak adlandırılır. Raphael tarafından yönetilir. Bazı otoriteler Raphael ve Zachariel’in Cennetin İkinci Katını yönetme görevini paylaştığına inanırlar. Burası Kıyamet Gününü bekleyen günahkarların evidir. Bazı düşmüş melekler de burada tutulur. İslami geleneğe göre Cennetin İkinci Katı, Hz. İsa’nın ve Yahya Peygamber’in evidir. 53 Cennetin Üçüncü Katı: Üçüncü Kat Shechakim ya da Shehaqim olarak isimlendirilir ve “gökyüzü” anlamına gelir. Cennetin Üçüncü Katının yönetiminden Baradiel sorumludur. (Altıncı ve Yedinci Moses Kitaplan bu katı Anahel’in yönettiğini yazar.) Bu cennet katınm güney yarısı Cennet Bahçesi ve Hayat Ağacıdır. Burayı üç yüz ışık meleği aydmlatır. Kuzey kısmıysa taban tabana farklıdır, çünkü burada cehennem vardır. Bazı düşmüş meleklerin burada tutuluyor olması da şaşırtıcı değildir. Cennetin Dördüncü Katı: Burası “yüce yer” anlammdaki Zebhul diye adlandırılır. Michael tarafından yönetilir. Kutsal Mabed ve Tanrı’nın Altarı (Sunak) buradadır. Cennetin Beşinci Katı: İsmi “Hane” anlamına gelen Machon’ dur. Çoğu kaynağa göre bu katı Zadkiel yönetir. (Bazı kaynaklara göre bu görev Sandalphon’a aittir.) İkinci ve üçüncü katlarda olduğu gibi düşmüş meleklerin bazıları da burada tutulur. Cennetin Altıncı Katı: “Yerleşim” anlamına gelen Machon sözcüğüyle adlandırılır. Zebul altıncı katı geceleri yönetir, Sabath ise gündüzün yöneticisidir. Tüm göksel kayıtlar bu katta tutulur ve melek koroları durmaksızın onları çalışır. Cennetin Yedinci Katı: “Bulutlar” anlamma gelen Araboth sözcüğüyle isimlendirilir. Yedinci katı Başmelek Cassiel yönetir. Tanrı, Serafim, Cherubim ve Tahtlar burada yaşarlar. Doğmayı bekleyen insan ruhları da buradadırlar. Bkz: Anahel, Baradiel, Cassiel, Cherubim, Tek Tek Melekler, Sabath, Sandalphon, Serafim (Seraphim), Tahtlar, Zadkiel, Zebul. Cennetteki Savaş: Bu savaş Satan’ın Adem karşısında diz çökerek selam vermeyip, Tanrı’nm emrini reddetmesiyle başladı. Sonrasında da Satan, Başmelek Michael liderliğindeki Tanrı’nın güçlerine karşı savaşmak için bir ordu topladı. Orta Çağ’da insanlar Satan’m güçlerinin 133,306, 668 üyeden oluştuğunu inandılar ki her şekilde büyük bir sayıydı. İncil şöyle anlatır: “Ve cennette bir savaş başladı: Michael ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar ve ejderha da onlara karşı savaştı ve galip gelemedi ve artık onlarm yeri cennet değildi. Ve büyük ejderha; şeytan ve Satan diye adlandırılan, tüm dünyayı kandıran o yaşlı yılan gönderildi cennetten; beraberindeki melekleriyle birlikte yeryüzüne sürüldüler” (Esinleme 12:7-9) Satan ve ordusu düşmüş melek oldular. Şimdi cehennemde yaşamaktalar ve hala amaçlarma ulaşmaları imkansız olsa da Tanrı’ya karşı entrikalar hazırlayıp, fesatlıklar yapmaktalar. Zamanın 54 sonu geldiğinde Satan ve ordusu yeniden mağlup edilecek. Bkz: Başmelekler, Düşmüş Melekler, Michael, Satan. Cerviel (Cervihel): Prenslikler korosunun liderlerinden birisidir. Musevi yazılı kaynaklarma göre Cerviel, David’in (Davud Peygamber) öğretmen meleğidir. Tann onu David’e dövüşürken ve en nihayetinde Goliath’ı öldürürken yardımcı olsun diye göndermiştir. Bkz: Öğretmen Melekler, Prenslikler. Ceza Melekleri: Cezalandırma meleği olarak bilinen birkaç melek vardır. Çoğu görevlerini cehennemde yerine getirirler fakat Musa Peygamber beş tanesiyle cennette karşılaşmıştır. En çok bilinenleri: Amaliel, Hutriel, Kushiel, Lahatiel, Makatiel, Puriel, Rogziel ve Shoftiel’dir. Bkz: Lahatiel, Puriel. Chadaqiel (Chedeqiel): Terazi burcunun meleğidir. Başmelek Zuriel’e, bu burcu koruyup kollarken yardımcı olur. Bkz: Başmelekler, Zuriel. Chalkydri (Chal-kid-ree): İkinci Enoch Kitabı’nda Chalkyd-ri ve Phoenix’in (Zümrüdü Anka kuşları) Serafim ve Cherubim kadar önemli oldukları söylenir. Chalkydri meleklerinin on iki kanadı vardır ve her sabah güneş doğarken şarkılar söylerler. Cennetin Dördüncü Katında yaşarlar. Bkz: Cherubim, Phoenixes (Zümrüdü Anka Kuşları), Serafim. Chamuel (Camael, Camiel ya da Kemuel): “Tanrı’yı Arayan”. Dominyonlar korosunun lideri ve yedi başmelekten biridir. Salı gününün yöneticisi, Serafim Prensi, Kuvvetler Mertebesinin Başkanı ve Mars’ın yöneticisi gibi çok sayıda isimlerle anılır. Sarim’in önde gelen üyelerinden birisidir. Chamuel, Tanrı’nın gözde meleklerinden biridir ve Varoluş Meleklerindendir. Aynı zamanda Kabala geleneğindeki on Kabala başmeleğinden biridir. Bazı kaynaklar Chamuel’in Gethsemane Bahçesinde (Hz. İsa’nın Yahudiler tarafından tutsak alınarak büyük ıstırabı çektiği yer olarak geçer) İsa’yı teselli eden melek olduğunu yazar; yine de genel kanı, bu meleğin Gabriel olduğu yönündedir. Chamuel’in Jacob’la (Yakup Peygamber) bir gece boyunca boğuşan karanlık bir melek olduğu da düşünülür (Yaradılış 32:24-30). Chamuel yanlışları düzeltir, karışık zihinleri rahatlatır ve adalet sağlar. Tolerans, anlayış, affedicilik ve sevgiyle ilintili her hususta davet edilebilir. Fazladan dirence ihtiyacınız olduğu zamanlarda ya da birisiyle çatışma halindeyseniz onu davet edebilirsiniz. Chamuel cesaret, sebat ve kararlılık sağlar. 55 Bkz: Başmelekler, Karanlık Melekler, Dominyonlar, Gabriel, Gethse-mane (Meleği), Kuvvetler, Varoluş Melekleri, Sarim, Serafim. Charmeine (Char-may-nay): Neşe, mutluluk, arkadaşlık ve aşk meleğidir. Ne zaman ki bu niteliklere ihtiyacınız olur; davet ettiğinizde size yardım etmekle görevli melek odur. Chassan (Chasen): Hava meleği. Chassan, Başmelek Rapha-el’e görevinde yardımcı olur. Cennette özel bir yerde bir kulede ya şar ve orada her zaman sabah hüküm sürer. Bkz: Başmelekler, Raphael. Chavakiah (Char-var-kee-yah): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 13 Eylül ve 17 Eylül arasmda doğan insanların da koruyucu meleğidir. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Chayyiel (Chay-yee-el) (Chayyliel H’ ya da Hayyiel): Bir melek prenstir ve Sarim üyesidir. Musevi geleneğinde Tanrı’nın Tahtını taşıma sorumluluğunda olan Hayyoth lideridir. Hayyoth Hıristiyan geleneğinde Cherubim’le denk tutulur. Üçüncü Enoch Kitabı’nda Chayyiel tüm dünyayı bir lokmada yutabilecek kadar büyük tasvir edilir. Bkz: Cherubim, Hayyoth. Cherub (Çocuk Melek): Küçük, tombulca, mutlu ve çocuk benzeri meleklerdir ve Barok sanatçılarının favorileridirler. Cherub sözcüğünün muazzam kuvvete sahip Cherubim’in tekil hali olduğuna inanmak oldukça zor görünüyor. Bkz: Cherubim. Cherubim: Dionysius’un melek aşama düzeninde ikinci en yüksek melek mertebe grubudur.

 

Asurlu ressamlar onları insan ya da aslan yüzlü ve boğa, kartal ya da sfenks bedenli olarak resmetmişlerdir. Bugünse genellikle mavi renkli iki, dört, ya da altı kanatlı cüsseli erkekler olarak tasvir edilirler. Sıklıkla sadece kanat ve baştan oluşan bedensiz varlık olarak betimlendikleri de olur. Peygamber Ezekiel (Hezekiel) bir vizyonla gelen dört Cherubim’i şöyle tanımlar:

 

“Her birinin dört yüzü, her birinin dört kanadı vardı. Düz ve sanki bir buzağınınkine benzeyen ayakları cilalı tunç gibi parlıyorlardı. Dört yanlarındaki kanatlarının altında bir erkeğin ellerine sahiptiler ve o dördünün de kendi yüzleri ve kanatları vardı. Kanatları birbiriyle birleşimliydi; gittiklerinde dön56 müyor her biri dosdoğru ilerliyorlardı. Benzeyen yüzlerine gelince, sağ tarafta dördünün yüzü de bir erkeğin ve bir aslanın yüzüne, sol tarafta dördü de bir öküzün yüzüne sahiptiler ve yine dördünün de kartal yüzleri vardı.” (Ezekiel (Hezekiel) 1:6-10) Ezekiel 10:6-7’ye göre Cherubim ateşte yaşar ve ateş gibi diye tasvir edilir.

Ana görevleri Tanrı’ya tapmak ve onun kayıt görevlileri olmaktır. Gerek duyulduğunda koruyucu melek olarak da hizmet verirler.

Adem ve Havva Cennet Bahçesinden kovulduktan sonra Tanrı, “Cennet Bahçesinin doğusuna Cherubim’i ve her bir yöne dönen alevli kılıç yerleştirdiki Hayat Ağacı koruma altında olsun” (Yaradılış 3:24).

 

Belki de Satan düşmüş melek olmadan önce bir Cherubim prensiydi. Cherubimler, Tanrı’nın kayıt tutucularıdır, onun erdemini ve kutsal zekasını yansıtır, tüm ayrıntılara özen gösterirler. Kutsal Ahit Sandığına iki Cherubim oyulmuştur. İslam dini metinlerine göre Cherubim insanlığın tüm günahlar’ için ağlayan Mikail’in gözyaşlarından yaratılmıştır. En bilindik Cherubim üyeleri şunlardır: Gabriel, Jophiel, Orphaniel, Raphael, Uriel, Zaphiel. Bkz: Kutsal Ahit Sandığı, Melek Aşama Düzeni, Tek Tek Melekler. Chista (Chisti): Dişi bir Yazatadır. Zerdüştlükte dini bilgileri öğretir. 

Yazata, Zerdüştlük. Chosetiel (Cho-set-yee-el): Zodyak meleklerinden biridir ve Yay burcundan sorumludur. Cochabiel (Coc-ha-bee-yeel) (Cochabiah): Musevi Kabala-sı’nda Merkür gezegeninden sorumlu melektir. Cornelius Agriappa Cochabiel’in Tanrı’nın Tahtı yanında hazır bulunan yedi melekten biri olduğunu düşünüyordu. Bkz: Tanrı’nın Tahtı. Colopatiron (Col-op-a-tee-ron): İnsanları, sezgilerine güvenmeleri için teşvik eder. Psişik yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız Colopatiron’u çağırabilirsiniz. Crocell (Cro-sel): Daha önce Kuvvetler korosunda olan düşmüş bir melektir. Şimdi cehennemin yöneticilerinden birisi olarak Satan için çalışır ve idaresinde kırk sekiz alay Demon vardır. Anlaşılan o ki King Solomon’a (Kral Süleyman) Tanrı’dan af di-lemeye niyet ettiğini ve Kuvvetler korosuna geri dönmeyi ümit ettiğini söyledi. Bkz: Düşmüş Melekler, Kuvvetler, Satan, Demon. 57 Çarklar: Tahtlar korosunun diğer bir adıdır Bkz: Tahtlar. Çocuk Yatağı Melekleri: Musevi geleneğine göre doğum sırasında annelere sahip çıkan ve yeni doğan bebekleri kötü ruhlardan koruyan yetmiş tane çocuk yatağı meleği vardır. 58 59 Daena (De-na) (Dena ya da Din): Dişi bir Yazatadır. Ahura Mazda ve Spenta Armaita’nın kız evladıdır. Daena insanların bilinçleriyle ilgilenir, dürüst ve etik davranmalarını teşvik eder. Dagymiel: Zodyak’ın yönetici meleklerinden biridir ve Balık burcundan sorumludur. Bkz: Zodyak Melekleri. Damabiah (Da-ma-bee-yah): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Aynı zamanda 10-14 Şubat arasmda doğan kimselerin koruyucu meleğidir. içten bir şekilde dileyenlere bilgeliğini sunar. Daniel (Dar-neel-el): “Tanrı hüküm verenimdir.” Daniel Prenslikler mertebesine bağlıdır ve Raziel Kitabı’ na göre pazar gününün koruyucu meleklerinden biridir. Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Aynı zamanda 28 Kasım ve 2 Aralık arasında doğan kişilerin koruyucu meleğidir. Daniel başkalarının iç güzelliğinin görülebilmesine yardımcı olur. Bkz: Koruyucu Melekler, Prenslikler, Schemhamphoras. Dr. John Dee: John Dee (1527-1608) İngiliz bir astrolog, sihirci, matematikçi, felsefeci ve çeşitli durum ve vesilelerle meleklerle iletişim kuran bir simyacıdır. Elizabeth İngilteresinde etkili bir kişiydi ve hatta Kraliçe I. Elizabeth’e taç 60 giyme töreni için uygun zaman tavsiyesinde bile bulunmuştu. Yine mümkündür ki Kraliçe Elizabeth için bir casusluk ve haber alma çahşması da sergilemişti. Dee, takvim reformu, haritacılık, coğrafya ve seyir uzmarılığı ile de uğraştı. İngiltere’nin en büyük kütüphanesinin sahibiydi ve dünyanın her yerinden insanlar kütüphaneyi ziyaret edip onunla konuşmak için gelirlerdi. Dee bugün en çok, meleklere olan ilgisiyle hatırlanır. O ve yetenekli yardımcısı (bir kristal küre aracılığıyla meleklerle iletişim kuruyordu) Edward Kelley, melek diyarıyla iletişime geçtiler ve Dee bu yolculuk tecrübelerinin tümünü yüzlerce sayfada kayıt altına aldı. Uriel ve Dee en az iki kez söyleştiler. Tartışmaya açık olsa da Dee’nin en büyük başarılarından birisi Enoch meleklerinden Enoch lisanını ya da melek dilini ahzediyor olmasıydı. Bkz: Enoch Melekleri, Enoch lisanı, Uriel. Deliel: Zodyak’ın yönetici meleklerinden biridir ve Kova burcundan sorumludur. Bkz: Zodyak Melekleri. Demon (Kötü ruh-şeytan): Yunanca daimon sözcüğünden gelir ki; tanrılar ve insanlar arasında aracılık eden bir çeşit melek ya da ruhtur. İnsanların davranışını etkilemeye çalışan iyi ve kötü daimonlar vardır. Yunan filozof Sokrates’in bir daimonu vardı ve ona gerçeği konuşmasını; yaptığı her eylemde gerçeği aramasını telkin ediyordu. Demon kelimesi, çoğunlukla düşmüş bir meleği tanımlamak için kullanılır. Bir düşmüş meleğin görevi Tanrı’yla ve iyi olan her şeyle savaşında Satan’a yardım etmektir. İslam dininde Demonlar, shaitan (şeytanlar-kötü ruhlar) ya da “kara melekler” olarak isimlendirilir. Kötü ruhlar Kral Süleyman’ın tapınağını bitirmesine yardım etmişlerdir. Tanrı, Başmelek Raphael’in Kral Süleyman’a beş köşeli yıldız simgeli özel bir yüzük vermesini buyurdu. Bu yüzük, düşmüş meleklerin krala boyun eğmelerini ve tapınağında çalış malarını sağladı. Tobit Kitabı’nda da Raphael’in Demon Asmodeus’u mat ettiği yazılıdır. Bkz: Başmelekler, Asmodeus, Düşmüş Melekler, Raphael, Satan. Şeytan:

 

Tanrı’nın baş düşmanıdır. Pek çok isminin arasmda Satan da bulunur. Yahudi ve Hıristiyan irfânına göre Adem ve Havva’nın Cennet Bahçesinden kovulmalarına da o sebep olmuştur. Bkz: Satan. Dina: Kabala’ya göre Torah’ın koruyucularından biridir ve öğrenmeye ve bilgiye özel bir ilgisi vardır. Dirachiel: (Di-rash-yee-el): Cehennemin yedi seçmen prensinden biriyle ilişkilendirilir. Eğer durum buysa Dirachiel düşmüş bir melektir. Ay günlerini yöneten yirmi sekiz melekten biridir. Altıncı gün olan Athanna’dan sorumludur. 61 Avcılara, intikam peşindeki prenslere ve şehirleri kuşatma altına alan insanlara yardımcı olur. Bununla birlikte, hasatları mahveder ve hekimlerin işlerini yaparken zorluk çıkartır. Bkz: Düşmüş Melekler, Ay Günleri. Dominyonlar (Hakimiyetler): Koloseliler 1:16’da St. Paul, Dominyonların da dahil olduğu melek korolarını yazmıştır: “Tüm varlık O’nun tarafından yaratıldı, cennette olanlar, yeryüzünde olanlar, ister tahtlar ve hakimiyetler, ister prenslikler ve kuvvetler olsun görünür ve görünmeyen olanlar: her şey O’nun tarafından ve O’nun için yaratıldı.” Dominyonlar, Areopagite Dionysius’un melek aşama düzeninde dördüncü en önemli mertebedeki me-leklerdir. Cennette orta seviye yöneticiler olarak çalışırlar ve neler yapılması gerektiğine karar verip, evrenin olması gerektiği gibi işleyişini temin etmek adına mecburi emirleri tebliğ ederler. Ressamlar, Dominyonları genellikle yeşil ve altın sarısı renkte kaftanlı resmederler. İki tane kanatları vardır. Sağ ellerinde İsa’nın monogramı bulunan bir mühür; sol ellerinde, tepesinde istavroz olan bir asa taşırlar. Dominyonların liderleri arasmda Hashmal, Zadkiel, Muriel ve Zacharael’in de olduğu söylenir. Bkz: Areopagite Dionysius, Melek Aşama Düzeni, Tek Tek Melekler. Donquel: Venüs’ün meleklerinden biri olan Donquel aşk ve romans meleğidir. Hem kadınlar hem de erkekler için çalışır fakat genellikle iyi bir kadının aşkını aramak için erkekler tarafından çağrılır. Tek omzunda yeşil sarı renkli bir fular bulunan açık mavi bir kaftan giyer. Üzerinde kalp sembolü bulunan bakır bir kolye takar. Dua Melekleri: Emsal niteliğindeki insanların dualarmı Tanrı’nın Tahtına iletmek gibi imtiyazlı bir görevleri olan özel meleklerdir. Bu özel işleyişe tabi olan insanlar, hayatlarını tanrısal erdemlilik yolunda sürdürdükleri bariz olan kutsal, ibretlik ve spiritüel varhklardır. Muhtemelen yedi dua meleği vardır çünkü Pseudo-Dionysius tarafından listelenmiş olan başmeleklerin, özel duaları Tanrı’nm yüce ilgisine sundukları düşünülür ki bu başmeleklerin isimleri şöyledir: Chamuel, Gabriel, Jophiel, Michael, Raphael, Uriel ve Zadkiel. Dua meleği olması muhtemel diğer melekler de şunlardır: Akatriel, Metatron, Orifiel, Sandalphon, Sirrıiel, Sizouse ve Zachariel. Bkz: Başmelekler, Tek Tek Melek isimleri, Tanrı’nın Tahtı. Dubbiel (Dobiel ya da Dubiel): Orijinalinde Pers Ülkesinin koruyucu meleğidir. Tanrı, Gabriel’e kızınca, Dubbiel geçici olarak onun yerini almış ve Perslerin hükümdarlığını genişleterek başka ülkeleri fethetmelerine imkan sağlamıştır. Yirmi bir günlük gözden düşüş sürecinden sonra Gabriel esas göre62 vine kavuşmuş ve Dubbiel’in rütbesi yeniden düşürülmüştür. Neticede Dubbiel diğer ülkelerin koruyuculuğunu yapan meleklerle birlikte (İsrail’in koruyucusu Michael hariç) düşmüş melek olmuştur. Cehennemdeki evinde oturan Dubbiel burada İsrail ülkesinin tüm günahlarmı kaydeder ve Tanrı’nın bir gün bu ülkeyi ve tüm yerleşik halkını dünya üzerinden sileceğini ümit eder. Bkz: Düşmüş Melekler, Gabriel, Koruyucu Melekler, Michael. Dumah (Douma): Kökeninde Mısır’ın koruyucu meleğidir. Diğer yetmiş ülkenin koruyucu melekleriyle birlikte (İsrail ülkesinin koruyucu meleği Michael hariç) düşmüş bir melek olmuş-tur. O günden beri ölüm sessizliğinin meleği, sessizlik meleği ve ceza meleği olmuştur. Yıkıcı meleklerin liderlerinden biridir ve Zohar’a göre Cehennem Prensi olarak emrinde on bin yıkıcı melekle çalışmaktadır. Bkz: Yıkıcı Melekler, Düşmüş Melekler, Koruyucu Melekler, Michael. Düşmüş Melekler: İtibarını kaybeden ve şimdi cehennemde ya da cennetin iki ceza bölgesinde bulunan meleklerdir. Düşmüş melekler iki ana gruba ayrılır. Gözcüler ya da Grigori denen grup dişi insanlardan öylesine etkilendiler ki yeryüzüne gelip onlarla ilişkide bulundular. Satan ve yardımalarıysa diğer ana grupta bulunmaktadır. Tanrı, meleklerinin Adem’i selamlamalarını istediğimde cennetteki meleklerin neredeyse üçte biri bunu reddetti. Böylece bir savaş hasıl oldu. Başmelek Michael, Satan ve destekçilerine karşı savaşan grubun lideriydi. Satan acı bir yenilgiye uğradıktan sonra yandaşlarıyla birlikte cennetten kovuldu. İncil metinleri şöyle yazar: “Cennette savaş vardı: Michael ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar; ejderha da melekleriyle birlikte onlara karşı ve galip gelemedi; bundan böyle cennette onlara yer yoktu. Ve o büyük ejderha, şeytan diye adlandırılan o yaşlı yılan ve tüm dünyayı kandıran Satan melekleriyle birlikte buradan sürüldü: Yeryüzüne sürülürken tüm melekleri de onunla birlikte gönderildi” (Esinleme 12:7-9) Eski Ahit’te, düşmüş meleklerin isminin geçmemesi ilginçtir. Her ne kadar Satan, düşmüş meleklerin lideri olarak adlandırılsa da, bazı apokrif metinler bu görev için, Azazel, Behar, Beelzebub ve Sammael’in de aralarında olduğu başka isimlerden söz ederler. İslam dininde ise düşmüş meleklerin lideri İblis’tir. Bkz: Başmelekler, Tek Tek Melekler, Grigori, Satan, Cennetteki Savaş, Gözcüler, İblis. Dynamis (Dunamis): Gnostik geleneğe göre Dynamis hem bir Aeon hem de Archonlarm yöneticilerinden biridir. Kutsal gücün simgesidir. Bkz: Aeonlar, Archonlar. 63 Ecanus: Yazma işleriyle uğraşan insanlara yardım eder. Edebi konularda kariyer yapmak niyetindeki kişilerce davet edilebilir. Esdras (Ezra) Kitabinda Tanrı’nın emirleri üzerine Esdras tarafından kendilerine dikte edilen kitapları kopya eden beş melekten birisidir. Egibiel: Ay günlerini yöneten yirmi sekiz melekten biridir. On sekizinci gün olan Alchas’tan sorumludur. Bu rolüyle, özellikle gücü elinde tutan insanlar arasında düşünce ayrılıklarına ve uyumsuzluklara neden olur. İntikam peşindeki insanlara yardımcı olur. Ancak tutsakların özgür kalmasına ve büyük yapıların idâmesine de yardımcı olur. Bkz: Ay Günleri. Eiael (Ay-ya-el) (Ejael ya da Eyael): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphora meleğinden biridir. Hem mutluluğun hem de okült bilginin meleğidir. Uzun ömürlülüğe ve hayata pozitif bakmaya da yardımcı olur. 20-24 Şubat arasında doğan insanların koruyucu meleğidir. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Ejderha (Dragon): Satan, İncil’de “Büyük Ejderha” olarak isimlendirilir. “O büyük ejderha, şeytan diye adlandırılan o yaşlı yılan ve tüm dünyayı kandıran Satan melekleriyle birlikte buradan sürüldü” Esinleme 12:9) Başmelek Michael sıldıkla bir ayağını katlettiği bir ejderhanm üzerine koymuş, iyiliğin gücünün kötülüğe üstün geldiğini gösterir halde resmedilir. Bkz: Başmelekler, Michael, Satan. 64 Elemiah (El-em-ee-yah) (Elemij el): Kabala’ya göre Hayat Ağacının sekiz Serafim’inden biridir. Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphora meleğinden biridir. 5-9 Nisan arasında doğan kimselerin koruyucu meleğidir. Gezginleri ve özellikle denizlerde seyahat edenleri korur. İçsel gelişme ve spiritüel konularla ilgilenen kişiler onu çağırabilirler. Elijah: Sandalphon. Elim: “Kudretli Olanlar” Üçüncü Enoch Kitabinda üst sınıf melek olarak bahsedilirler. Zohar’da ise melek aşama düzeninin yedinci pozisyonundalardır. Bkz: Melek Aşama Düzeni. Elimiel: Kabala’ya göre Ay’ı koruyup kollayan melektir. El-Karubiyan: Cherubim’in İslam dinindeki karşılığıdır. Allah’a (c.c) şükredip ona ibadet ederler. Elohim: Elohim kelimesi ibranicede “Jehovah (Yehova)” (YHWH) anlamına gelir. Key of Solomon’a (Süleyman’m Anahtarı) göre on tane melek korosudur ve Moses Maimonides’te, Pico Della Mirandola’da ve Zohar’da melek aşama düzeni içerisinde yer almışlardır. Elohim kelimesiyle, Varoluş Melekleri de kastedilir. Ayrıca Gnostik gelenekte Elohim yedi büyük melek-tir. İşleri daha da karıştırırcasma elohim sözcüğü ibranicede Tanrı anlamına gelir. Bkz: Melek Aşama Düzeni, Varoluş Melekleri. Elomnia (Elomina): Elomnia adında bir melek gördüyseniz talihiniz açılmaya başlıyor demektir. Küçük bir çocuk ya da minyon bir kadın şeklinde görünür; yeşil ve gümüş renkli giysiler giymektedir, başında yeşil ve beyaz çiçeklerle bezenmiş defne yapraklarından bir çelenk vardır. Yanınızdan ayrıldıktan sonra ardında çok hoş bir koku kalır. Emmanuel: Faenza’h Aziz Umilta’nın (1226-1310) iki koruyucu meleği vardı: Emmanuel ve Sapiel. Onun en yakın arkadaşları ve sırdaşları oldular. Emmanuel “Tanrı bizimledir” manasına gelir. Aziz Umilta’run onu coşkun, göz kamaştırıcı ve parıltılı olarak tanımlamasına bakılırsa bir Seraf da olabilir. Cennetin Yedinci Katında Tanrı’nın gözü önünde yaşar. Bkz: Sapiel, Seraph. 65 Emmanuel Swedenborg (1688-1772): Cebir, astronomi, kimya ve denizcilik üzerine pek çok kitap yazmış İsveçli bir yazar ve mistiktir. Ancak elli yaşından sonra kendini meleklerle ileti-şim kurmaya vermiş ve meleklerin kendisine anlattıkları üzerine kitaplar yazmıştır. En önemli kitabı olan “Heaven and Hell”de (Cennet ve Cehennem) melek, şeytan, Tanrı, cennet ve cehennem konularını irdeler. Swedenborg insanların fiziksel gözlerinden ziyade spiritüel gözlerini kullanarak melekleri görebileceğine inanıyordu. Ayrıca meleklerin daha önce erkek ve dişi insanlar olarak yeryüzünde yaşadıklanna da. Ölümünden sonra ardı sıra gidenler onun öğretilerini temel alarak the “Church of New Religion”ı (Yeni Din Kilisesi) kurdular. Bugün halen Swedenborg Derneği onun kitaplarını basmaya devam etmektedir. Enediel: Yirmi sekiz Ay gününü yöneten yirmi sekiz melekten biridir. İkinci gün olan Allothaim’den sorumludur. İnsanların hazine bulmalarına ve gezginlere destek olur. Tarımla, özellikle ekim ve dikim işleriyle ilgilidir. Tıp alanındaysa bağırsak temizliginde sorunlar çıkarır. Aynı zamanda hapis yatanların güvenli bir şekilde kontrol altında olmalarını sağlar. Bkz: Ay Günleri. Enoch: Metatron. Enoch Kitabı: Enoch Kitabı meleklerle, özellikle de düşmüş meleklerle ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir. Milattan önce son iki yüzyılda çok sayıda yazar tarafından kaleme alınmıştır. Önemli bir teolog ve yazar olan Tertullian, (160-220) Enoch Kitabı’nın kutsal bir esinlenmeyle yazıldığına ve Büyük Tufan sırasında Nuh Peygamber tarafından korunmuş olduğunu düşünüyordu. İncil alimi Origen (185-254) bu kitabın Zebur kadar önemli olduğunu söyledi. Ancak Enoch Kitabı, Enoch’un düşmüş meleklerini cennetin farklı bölümlerine yerleştiriyor olması manasında daima tartışmalı oldu. Geleneksel Hıristiyan bakışına göre cennet yukarıda, cehennemse aşağıdadır. Sonuç olarak düşmüş meleklerin cennetin farklı bölümlerinde yaşıyor olması da imkansızdır. Kısmen bu yüzden erken dönem kilisenin ilk pederlerinden, İncili İbraniceden Latin diline çeviren ilk kişi olan St. Jerome, (342-420) Enoch Kitabı’nı apokrif olarak ilan etti. Bundan sonra Enoch Kitabı neredeyse unutulmaya yüz tuttu, ta ki İskoç kaşif James Bruce 1773 yılında, Habeşistan’da kitapların üç kopyasını bulana dek. Bruce bir kopyayı kendisine sakladı, birini Oxford’taki Bodleian Kütüphanesine, diğerini ise Paris’teki Librairie Bibliotheque’e hediye etti. Bkz: Apokrif, Düşmüş Melekler. 66 Enoch Melekleri: Dr. John Dee ve kristal küreli yardımcısı Edward Kelley’nin 1581 ve 1587 yılları arasında iletişime geçtikleri meleklerdir. İletişimin çoğunluğu Enoch lisanıyla gerçekleşmekteydi. Gelen bilginin çoğunluğunu Azametli Melek Ave yazdırdı. Ancak sarı saçlı küçük bir kız olarak görünen Madimi de dahil olmak üzere başka melekler de vardı. Dee, Madimi’ye öyle düşkündü ki adını kızına verdi. ismini hiçbir zaman bahşet-meyen, melek Madimi’nin annesiyse Dee ve Kelley’le iletişime geçen en önemli melekti. Kendisine “BEN” diyordu. BEN doğrudan iletişime geçmiyor; bilgileri çocukları vasıtasıyla yolluyordu. Büyük Başmelekler Michael, Gabriel, Raphael ve Uriel de bu iki adama bilgiler verdiler. Nalvage adındaki bir melekse, melek hiyerarşisiyle ilgili bilgi aktardı. Enoch sisteminde dört yönetim vardır ve gözetleme kulesi şeklinde sembolize edilirler. Bu kuleler ızgara biçiminde masalara benzerler ve üzerlerinde farklı melek isimlerini oluşturabilecek harfler bulunur. Her bir kule, altı kıdemli tarafmdan yönetilir ki Esinleme’de sözü geçen meleklerdir. Onların altındaysa bütün başmelek ve melek aşama düzeni bulunur. Dee ve Kelley meleklerden muazzam bir bilgi edindiler fakat pratikte hiç kullanmadılar. Üç yüz yıl kadar bir süre sonra S. L. Mac Gregor melekleri de kapsayan Enoch sihrini, “Hermetic Order of the Golden Dawn”ın (Altın Şafak Hermetik Düzeni) kapsamına aldı. Sonuç olarak da bugün Enoch melekleriyle her zamankinden daha çok sayıda insan ilgilenmeye başladı. Bkz: Melekler, Başmelekler, Dr. John Dee, Kıdemliler, Enoch Lisanı, Gabriel, BEN, Madimi, Michael, Nalvage, Raphael, Uriel. Enoc Lisanı: Gözetleme kulelerinde ve evrenin uzak köşelerindeki Aethyr’de yaşayan Enoch melekleri 1582 yılının 26 Mart gününde Enoch lisanı ya da meleklerin lisanı yoluyla Dr. John Dee ve kristal küreli yardımcısı Edward Kelley ile iletişim kur-maya başladılar. Anlaşılan o ki Enoch melekleri daha sonra melek Metatron’a dönüşen Enoch Peygamber’e bilgi öğreten meleklerdi. Melekler Dr. John Dee’ye Enoch lisanının Adem ve Havva cennetten kovulmadan önce cennette konuşulduğunu anlattılar. Bu lisan Enoch’a melek olduğunda öğretildiği için Enoch lisanı denir. Alfabede 24 hiyeroglif benzeri harf vardır ve sağdan sola doğru yazılırlar. Bu lisan kendi yazım karakterine ve sentaksma sahiptir, başka hiçbir dille benzeşmez. Bkz: Dr. John Dee, Enoch Melekleri, Metatron. Eraziel (Araziel): Boğa burcunun meleğidir ve Başmelek Asmodel, Erazi-el’e bu burçta doğan insanları korurken yardım eder. Bkz: Başmelekler, Asmodel. 67 Erdemler: Areopagite Dionysius tarafından oluşturulan melek aşama düzeninde beşinci mertebedeki meleklerdir. Evrenin işleyişinin olması gerektiği gibi devam etmesini sağlayan doğal yasaların sorumluluğu hizmetini gören meleklerdir. Bundan ötürüdür ki İbrani geleneğinde bu doğa yasalarına aksi yönde mevcudiyet bulan mucizelerden de sorumludurlar. Havariler İsa Mesih’in cennete yükselişini izlerlerken “Beyaz giysiler içinde” iki erkek de göründü (Elçilerin İşleri 1:10). Geleneksel olarak bu iki erkeğin Erdemler korosunun iki üyesi olduğuna inanılır. Başmelek Michael, Erdemler korosunun Naip Prensidir. Diğer prensler arasında Barbiel, Gabriel, Peliel, Raphael ve Uzziel bulunur. Bir zamanlar Satan da bu mertebede bulunuyordu. Ressamlar genellikle Erdemleri bir zambak ya da kırmızı bir gül taşıyor olarak çizerler (sebebi İsa Mesih’in coşkusunu sembolize etmektir), bellerinde de altın bir kemer vardır. Bkz: Başmelekler, Areopagite Dionysius, Tek Tek Melekler, Satan. Erelim (Arelim): Yahudi mistisizmde Erelim, bitkileri ve bitki örtüsünü koruyan evasa meleklerin adıdır. Doğal dünyada neler olup bittiğini gözlemleyip, haberlerini doğrudan Tanrı’ya ulaştırırlar. Bu onlar için kolaydır çünkü yetmiş bin başlarının her birinde yetmişer bin ağız vardır. Her bir ağızda yetmiş bin dil ve her dilde yetmiş bin söylenecek söz bulunur. Erelim beyaz ateşten yapılmıştır. Erelim korosunun başında Raziel’in bulunduğu görüşü yaygındır. Erellim (Erelim, Aralim yada Arelim): “Yiğit Olanlar.” Üçün-cü Enoch Kitabı’nda ve diğer Musevi yazılı metinlerinde ismi ge-çen melek korosudur. Erellim sözcüğü sıklıkla Tahtlar korosunun bir diğer adı olarak düşünülür. Önemli İspanyol filozofu Maimonides (1138-1204) Erellim’i on melek mertebesi arasına koymuştur. Sözcük İncil’den bugüne uzanır: “Bakın, onların yiğit olanları (erellim) olmaksızın acı acı ağlayacaklar; barışın elçileri gözyaşlarını akıtacaklar” (Isaiah-Yeşaya 33:7). Erethe: Erethe Zerdüştlükte dişi Yazata meleklerden biridir. Dürüstlüğü ve hakikati karakterize eder. Bkz: Yazata, Zerdüştlük. Ergediel: Ay günlerini yöneten yirmi sekiz melekten biridir ve on dördüncü Ay günü olan Alchureth’den sorumludur. Hastaları tedavi eder ve evli çiftlerin arasındaki sevgi bağını güçlendirir. Denizler üzerinde seyahat edenlere yardımcı olur fakat karada seyahat edenlere zorluklar çıkarır. Bkz: Ay Günleri. 68 Eth: “Zaman.” Eth zamanla ilgilenir ve her şeyin olması gereken zamanda olacağını temin eder. Bir insanın sabrı tükendiğinde rehberlik ve yardım için çağrılabilir. Exordo: Lille’li Alan tarafından kendi anti-melek aşama düzeni için türetilmiş bir kelimedir. Anti-melekler iyi melekler ve tüm insanlığa karşı düzenli olarak savaş yürüten düşmüş meleklerdir. Alan, Exordo Düzeninin isimlerini ve karakteristiklerini şöyle listeliyor: 1. Anti-Serafim (İnsanhğın Tanrı ve insan sevgisini inkar etmesi için çalışan) 2. Anti-Cherubim (insanlığın Tanrı bilgisini inkar etmesi için çalışan) 3. Anti-Tahtlar (insanlığı kuvvetli bir hükümden kaçmak için ayartmaya çalışan) 4. Anti-Dominyonlar (insanlığı irrasyonel bir yönetim için özendirmeye çalışan) 5. Anti-Prenslikler (Tiranlığı teşvik etmeye çalışanlar) 6. Anti-Kuvvetler (insanlığı kötülüğe özendirmeye çalışanlar) 7. Anti-Erdemler (İnsanlıkla alay etmek için yamlsamayı ve hileyi kullananlar) 8. Anti-Başmelekler (Sahte peygamberliği ve öğretileri teşvik edenler) 9. Anti-Melekler (İnsanları özen göstermekten vazgeçiren ve Tanrı hakkında yanlış söylentiler yayanlar) Bkz: Alan of Lille, Düşmüş Melekler, Melek Aşama Düzeni. Ezekiel: Ezekiel dönüşüm meleğidir. İnsanların hayatlarını değiştirerek pozitif bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur. Ezgadi: Seyahat ederken yardımı istenebilecek meleklerden birisidir. 69 Feniksler (Anka Kuşları): İkinci Enoch Kitabı’nda Feniksler ve Chalk-ydri’nin Serafim ve Cherubim melekleriyle aynı seviyede olduğu söylenir. Fenikslerin on iki kanatları vardır ve cennetin ya dördüncü katında, ya da altıncı katında yaşarlar. Güneş doğarken şarkılar söylerler ve seslerinin güzelliğiyle ünlüdürler. Bkz: Chalkydri, Cherubim, Serafim. Festival Günleri: 1969 yılına değin Roma Katolik Kilisesi’nin önemli başmelekler (Michael, Gabriel ve Raphael) için düzenledikleri özel günler vardı. Michael’in kutlama günü 29 Eylül, Gabriel’in 24 Mart ve Raphael’in 24 Ekim günüydü. 1969’ten sonrasındaysa üç melek için kutlamalar 29 Eylül’de yapılmaya başlandı. Hristiyan Kutsal Kitabı’ na ait yazılarda adı geçmeyen Uriel’in anımsandığı bir bayram günü yoktu. Ancak tamamen de arka plana atılmadı. Mısır ve Etiyopya’daki Ortodoks kilisele-ri 28 Temmuz günü Uriel’e saygılarını sunarlar. Katolik kilisesinin koruyucu melekler bayramı ise 2 Ekim’ dir. Bkz: Başmelekler, Gabriel, Koruyucu Melekler, Michael, Raphael. Focalor (Fork-al-yor) (Forcalor): Cehennemde yaşayan bir melektir ve otuz alay şeytanın yetkilisidir. Önceden Tahtlar mertebesinin bir üyesiydi. Bkz: Şeytan, Düşmüş Melekler, Tahtlar. Forcas (Furcas): Düşmüş bir melektir. Cehennemde yaşayan ve yirmi dokuz alay şeytanın liderliğini yapan bir dük olduğu düşünülür. Zamanının 70 çoğunu mantık ve matematik öğreterek geçirir. Görünmez olmak ya da kaybettikleri eşyalarını bulmak isteyenlerce çağrıldığı da olur. Bkz: Düşmüş Melekler. Fravashis (Favashis): Zerdüştlüğe göre insanlara hayatı bo-yunca eşlik eden koruyucu meleklerdir. Kılavuzluk eder ve öğüt verirler ancak doğrudan etki etmezler. Zerdüştler Tanrı’nın evreni yaratmadan önce Fravashis’i yarattığına inanırlar. Aslen Fravashis cenneti koruyup kolluyordu ancak insan yaratıldıktan sonra yeryüzüne inip insanları korumaya gönüllü oldu. Birisi bu dünyadan gittikten sonra ailesi o kişinin Fravashi’sini hatırlamak durumundadır çünkü Fravashis hala onunla ilgilenmeye ve mesuliyetini taşıdığı zürriyetini kutsamaya devam etmektedir. Fravashis resimlerde genellikle altlarından ince uzun flamalar uzanan kanatlı çemberlere binen insan formundaki varlıklar olarak betimlenir. Bkz: Koruyucu Melekler, Zerdüştlük, Zerdüşt Melekleri. 71 Gabamiah: Jabamiah Gabriel (Cebrail a.s): “Tanrı Benim Direncimdir.” İbrani geleneğinde adı geçen dört başmelekten biridir. Haber Meleğidir, Sarim’in önde gelen üyelerindendir ve Tanrı’nın esas habercisidir. Gabriel, İncil’de isimleriyle anılmış üç melekten biridir. (Diğerleri Michael ve Raphael’dir. Raphael Roma Katolik İncili’nin bir bölümü olan on beş kitaplık Apokrif’in Tobit Kitabı’nda yer alır.) Gabriel, Cherubim yöneticisidir ve Tanrı’nın sol tarafında oturur. Erdemler korosunun prenslerinden biri olduğu da söylenir. Çoğunlukla Haber Meleği, Merhamet Meleği, Esinlenme İnsanlığm Baş Temsilcisi, Kutsal. Müjdeci, Adalet Prensi ve Kıyamet Gününün Trompetçisi isimleriyle bilinir. Gabriel arınma, rehberlik ve kehanet meleğidir. Ay günlerini yöneten yirmi sekiz melekten biridir ve beşinci gün olan Alchatay’dan sorumludur. Bu göreviyle iyi sağlık ve çocuklara eğitim sağlar; gezginlerin evlerine güven içinde dönmelerini temin eder. Gabriel’in İncil’deki ilk ortaya çıkışı bir önseziyi açıklamak üzere Daniel’i (Danyal Peygamber) ziyaret ettiği andır (Daniel 8:16) Yeni Ahit’te ise Yahya Peygamber’in (John the Baptist) doğumunu Zacharias’a müjdeler (Luke, Luka) 1:11-22). Gabriel’in en meşhur mesajı Meryem Ana’ya İsa Peygamber’in doğuşunu müjdelemesidir (Luke (Luka) 1:26-33). Musevi efsanelerinde Gabriel ve o zamanlar Pers ülkesinin koruyucu meleği olan Dubbiel’in etkileyici bir hikayesine rastlanır. Tanrı, Israel’e sinirlenir ve Gabriel’e bütün Yahudileri öldürmesini emreder. Gabriel bu 72 emri başlarından aşağıya yanan kömürler dökmek suretiyle uygulayacak ve hayatta kalanlar da Babiller tarafından öldürüleceklerdir. Gabriel, İsrail halkı için çok üzülür ve cennetteki en tembel meleği seçip kömürleri onun getirmesini ister. Bu melek öylesine yavaştır ki Gabriel’in İsrail’e attığı kömürler çoktan soğumuşlardır. Gabriel daha sonra Babilleri, Yahudileri öldürmek yerine Babil’e sığdırmaya ikna eder. Tanrı bu olaya öyle öfkelenir ki Gabriel’i cennetin başmüdürlüğünden alıp yerine Dubbiel’i geçirir. Dubbiel diğer tüm ülkeler pahasına da olsa Perslere yardım etmekte hiç vakit kaybetmez. Yirmibir gün sonra Tanrı’nın, önde gelen melekleriyle yaptığı toplantıya aniden katılan Gabriel zekice bir yorum yapar. Tanrı bu zekice sözden öyle etkilenir ki Gabriel’i önceki konumuna geri alır. Gabriel’le ilgili bir başka çarpıcı yazılı metin, onun henüz doğmamış çocuklara, anne karnındayken cenneti öğrettiğini anlatır. Çocuklar tam doğmadan önce Gabriel üst dudaklarma hafifçe dokunur ve öğrettiği şeyleri ölene değin hatırlamazlar. Gabriel’in dokunuşu, üst dudakla burun arasmdaki ince çukuru oluşturur. Musevi hikayelerinde Gabriel’in, çocuk Abraham’m küçük sağ parmağından süt akıtmasını sağladığı yazar. Böylece Abraham (İbrahim Peygamber) tek başına bırakıldığı mağarada kendini besleyebilmiştir. Gabriel’in İslam’daki adı Cebrail’dir. Müslümanlar Kuran-Kerim’i Hz. Muhammed’e (s.a.v) Cebrail’in (a.s) söyleyip yazdırdığına inanırlar. Bkz: Haber Meleği, Apokrif, Başmelekler, Cherubim, Cebrail, Dubbiel, Koruyucu Melekler, Ay Günleri, Michael, Raphael, Sarim, Erdemler Gabriella: Gabriel’in dişi uyarlamasıdır. Musevi geleneğine göre Gabriella tek dişi başmelektir. Gabriella’nın dişi başmelek olmasuun.bir işareti de Tanrı’nın sol tarafında oturmasıdır. Doğmamış bebeklerin ruhlarını koruyup kollar ve doğmadan önce onlara öğretmenlik yapar. Tam doğmadan önce cennet hakkında öğrettiklerini ölene dek unutmaları için üst dudaklarına hafifçe dokunur. Burnun altındaki hafif oyuk da böylece oluşmuş olur. Gabriella’nın gebe kalma ve bebeklerle ilintisi, çoğu insanı Gabriel’in aslında Gabriella olduğunu varsaymaya itti. Ancak tüm bu tartışmalar meleklerin cinsiyetsiz olduğuna inanılan spiritüel varlıklar olduğunu göz ardı ediyor. Bkz: Gabriel. Gabuthelon: Esdras Kitabı’na göre Kıyamet Günü sonrası dünyayı koruyacak dokuz melekten biridir. Diğerleri: Aker, Arphugitonos, Beburos, Gabriel, Michael, Raphael, Uriel ve Ze-buleon. Bkz: Tek Tek Melekler. 73 Gadreel: Grigori’nin liderlerinden biridir. Bazı kaynaklara göre Havva’nın aklım çelen odur ve insan türüne birbirlerini öldürmek için silahlar yapmayı onun öğrettiğine inanılır. Bkz: Grigori. Gallalliel (Galgaliel): Üçüncü Enoch Kitabı’ nda, Güneşin iki yöneticisinden biri olduğu yazar. Güneş’in günlük rotasınm takibini garantiye alma görevini yürütürken, yanında doksan altı melek ona yardım eder. Sarim üyesidir ve Galgallim’in idarecisidir. Bkz: Galgallim, Yeryüzünün Yöneticileri, Sarim. Galgallim (Galgallin): Tahtlar korosunun bir diğer adıdır. ibranicede “çarklar” anlamına gelen galgal sözcüğüyle türemiştir. Tahtlar, Tanrı’nın Tahtını çevreleyen çarklar olarak bilinirler (He-zekiel 10:12-13). Galgallim’in lideri Rikbiel’dir. Gavreel: Cennetin İkinci Katının yöneticilerinden biridir. (Bazı otoritelerse Cennetin Dördüncü Katından sorumlu olduğuna inanırlar. Gavreel, gerekli olduğunda iç huzuru sağlamaya; ayrıca potansiyel güçlük ve stres durumlarında uyum yaratmaya yardım eder. Gazardiel: Musevi efsanesine göre gün doğumundan ve günbatımından sorumlu melektir. Günün başlangıcıyla ilintili olduğundan yeni başlangıçlarla ilgili olarak çağrılabilir. Bkz: Gazriel. Gazriel: Her hangi bir girişimin başarıya ulaşmasını sağlamaya çalışırken davet edilebilir. Gazriel ve Gazardiel aynı melekler de olabilirler. Bkz: Gazardiel. Geçiş Melekleri: Sıklıkla ölmeye yakın insanlara görünen meleklerdir. Fiziksel ölümden kısa bir zaman önce çoğu insan kendisine teselli veren ve diğer tarafta korunup kılavuzluk edileceğini bildiren bir melek vizyonu tecrübe eder. Gedobonai: “The lesser key of Solomon” ya da daha bilinen adıyla “Lemegeton”da (Yanlış biçimde Kral Süleyman’a atfedilen “The Greater Key of Solomon” isimli 14. ya da 15. yüzyıl büyü kitabının ilham verdiği 17. yüzyıl büyü kitabı; aslında süreç içinde “Süleyman’ın Anahtarı” ismiyle Türkçeye çevrilebilecek farklı versiyonlar ve çeviriler de meydana çıktı) 74 insanların maddi kazanç ve kayıplarını kontrol etmelerine yardım eden melek olduğu yazılıdır. Genellikle minyon bir kadın ya da yeşil ve gümüş rengi giysiler giyip, boynunda defne yapraklarından bir çelenk taşıyan küçük bir çocuk olarak görünür. Geliel: Yirmi sekiz Ay gününü yöneten meleklerden biridir. Yirmi ikinci gün olan Sadahacha’yı yönetir. Hastahlıkların iyileşmesine, tutsakların kaçmalarına yardım eder. Bkz: Ay Günleri. Geniel: Yirmi sekiz Ay gününü yöneten melekten biridir. İlk gün olan Alnath’ı yönetir. Seyahatlerin güvenli geçmesine yardımcı olur; ilaç tariflerinin, özellikle de laksatif ilaçların hazırlanmasıyla ilgilidir. Bkz: Ay Günleri. Geoffrey Hodson: Yetenekli bir duru görür ve teozofist olan Geoffrey Hodson (1886-1983), 1924 yılında İngiltere Gloucestershire’da bir tepede otururken Bethelda adındaki bir melek onunla iletişime geçti. Meditasyon yaptığı sırada gökyüzü aniden ışıkla doldu ve inanılmaz şekilde saçılan bir ışık Geoffrey’in bilincini kapladı. Zihnini kendi zihniyle uyumlayan göksel bir varlığın farkına varıyordu. Bu varlık Bethelda’ydı. “Brotherhood of Angels and Men” (Meleklerle insanlığın Kardeşliği) (1927) isimli kitabında Hodson, Bethelda’nın kendisine öğrettiği yedi grup meleği şöyle yazar: 1. Kuvvet Melekleri: Bu melekler, insanların spiritüel olarak gelişmelerine yardım eder. 2. Şifa Melekleri: Bu melekler, insanlarm sağlığının iyi olma-sına yardım ederler. 3. Yuvanın Koruyucu Melekleri: Bu melekler, evi korurlar. 4. İnşa Eden Melekler: Ilham veren meleklerdir ve insanların zihinsel, bedensel ve ruhsal anlamda olabilecekleri her şey için ilham verirler. 5. Doğa Melekleri: Zaman zaman deva olarak adlandırılan element melekleridir. Ateşte, toprakta, havada ve suda ya-şarlar. 6. Müzik Melekleri: Bu melekler Tanrı’ya övgü şarkıları söy-ler ve insanlara, şarkı söyleyip Tanrı’ya ibadet etmeleri için ilham verirler. 7. Güzellik ve Sanat Melekleri: Yaratıcı aktivitelerde bulunan insanlara ilham ve motivasyon saklarlar. Ayrıca tüm biçimleriyle güzelliği takdir etmelerine de yardımcı olurlar. Geoffrey Hodson melekleri ve insan türünü Tanrı ailesinin iki dalı olarak gördü. Melek kralhğıyla daha yakından tanışıp, çalışmalar yapmamız gerekti75 ğini, bunun spiritüel gelişmemize yardımcı olacağını düşündü. Bkz: Bethelda. Gethsemane Meleği:Tevkif edilmesinden önceki saatlerde Jesus’a (İsa Peygamber) teselli veren isimsiz melektir. Gospel of St. Luke’da (Luka Incil) şöyle yazar: “Ve cennetten gelen bir melek belirdi karşısında; ona kuvvet veriyordu. Son ıstırapları içerisinde kıvranan İsa Peygamber daha bir içtenlikle dua etti: Teri, sanki iri kan damlaları gibi düşüyordu toprağa” (Luka 22:43-44). Bu meleğin adı konmamış olsa da dini metinler Başmelek Gabriel olduğunu söyler. Daha düşük bir olasılıkla da Başmelek Chamuel diye düşünülür. Bkz: Başmelekler, Chamuel, Gabriel. Geush Urvan (Gay-oosh Er-vahn): Bütün hayvanların iyi halini koruyup kollamakla görevli Vohu Manah’a yardımcı olan bir Yazata melektir. Gezegen Melekleri: Eski Romalılar haftanın yedi gününü yedi melekle bağdaştırdılar. Bu bağdaştırma giderek daha fazla öğe kazandı ve melekleri de kapsadı. Konunun ilk yazılı kanıtına on ikinci yüzyıl İspanya’sından ulaşır. Ezoterik felsefe o zamanlarda yeni filizlenmekteydi. Avrupalı alimler geçmişin değerli kitaplarının çevirilerini yapmaya başladılar ve süreç boyunca olayın içyüzüne dair idrak kazandılar. İşte haftanın her bir günüyle özdeşleşen gezegenler ve melekler: Pazar: Güneş, Michael (ayrıca Raphael) Pazartesi: Ay, Gabriel Salı: Mars, Samael (ayrıca Chamuel) Çarşamba: Merkür, Raphael (ayrıca Michael) Perşembe: Jüpiter, Zadkiel (ayrıca Sachiel ve Zachariel) Cuma: Venüs, Haniel Cumartesi: Satürn, Cassiel (ayrıca Orifiel ve Zaphkiel) Cornelius Agrippa “Three Books of Occult Philosophy” (Okült Felsefenin Üç Kitabı) adlı eserinde gezegen meleklerinin Kabala geleneğine göre bir listesini sundu: Satürn: Sabathiel Jüpiter: Zedekiel Mars: Madimiel Güneş: Semeliel ya da Semeschia Venüs: Nogahel 76 Merkür: Cochabiel ya da Cochabiah Ay: Jarahel ya da Levanael Bu meleklere ek olarak yine gezegenleri koruyup kollamakla görevli Olympian ruhlarla ilgili yazılı metinler de bulunmaktadır. İşte listesi: Güneş: Och Ay: Phul Mars: Phaleg Merkür: Ophiel Jüpiter: Bethor Venüs: Hagith Satürn: Aratron Bkz: Günlerin Melekleri, Teke Tek Melek isimleri, Olympian Ruhlar, Haftanın Melekleri. Gloria in Excelsis Deo: “Tanrı’ya En Yüce Övgüler” anlamına gelen bu Latin deyiş, meleklerin İsa’nın doğumunu haber verdikleri çobanlara söyledikleri şarkının da bir bölümüdür. İncil metinlerinde şöyle yazar: “Ve aniden Tanrı’ya şükranlarını sunan çok sayıda Göksel ev sahipleriyle birlikte bir melek göründü ve dediler ki, Tanrı’ya en yüce övgüler sunulsun, yeryüzünde barış ve iyilik gelsin insanlara” (Luka 2:13-14). Godiel: Zodyak meleklerinden biridir ve Oğlak burcundan sorumludur. Bkz: Zodyak Melekleri. Gök gürültüsü meleği: İslam dininde bulutlarla ilgilenme hizmeti verilmiş ve Başmelek Mikail (a.s) bulutların nereye git-mesine karar verirse oraya gönderen melektir (Ra’d Suresi 13. Ayet) (Hz. Muhammed’in bir hadisi “Gök gürültüsü (ra’d) meleklerden bir melektir.” şeklindedir. (Tirmizi; Tefsir 13, Kurtubi; 2/19 tefsiri). Ra’d meleği uzun bir sopa kullanarak bulutları hareket ettirir. Ne zaman bir gök gürültüsü sesi duyulsa biliriz ki Ra’d meleği Allah’a (c.c) şükretmektedir. Gök gürültüsü meleğinin Aranan isimli bir yardımcısı da vardır. Bkz: Annan, Başmelekler, Mikail (a.s). Göksel Ev Sahipleri: “Göksel Ev Sahipleri” cennetteki bü-tün melekleri kapsayan bir terimdir. Göksel ev sahiplerinin İsa Peygamber’in doğuşunu karşılamalan da şaşırtıcı değildir: “Ve aniden yanında bir çok göksel ev sahipleriyle birlikte bir melek göründü; hep beraber Tanrı’ya en yüce övgüler sunulsun, yeryüzünde insana esenlik ve barış olsun.” (Luka 2:13-14). Ev 77 sahipleri cennette Tanrı’nın sağ ve sol yanlarında dururlar: “Tanrı’yı gördüm tahtında otururken, ve cennetin tüm ev sahipleri sağ ve sol yanında oturuyorlardı” (Krallar 1 22:19). Göksel Hiyerarşi: Melek aşama düzeni. Gözcüler: Gözcüler esasen önemli bir melek korosuydu. Gözcülerin en iyi bilinenleri Musevi efsanesinde geçen düşmüş melek Grigorilerdir. Tanrı’nın insanlar için faydalı olduğunu düşündüğü bilgileri öğretmek üzere yeryüzüne indiler. Ne yazık ki kimileri dişi insanlara aşık oldular ve bu çiftleşmelerden Nephilim adında iki dev dünyaya geldi. Shemhazai, Grigori’nin lideriydi. Ancak Üçüncü Enoch Kitabı’na göre Irin diye adlandırılan iki de gözcü vardır ve Tanrı’nın Tahtına ulaşmış meseleleri tartışıp üzerine konuşan ikiz meleklerdir. Bu gözcülerin bahsi Daniel 4:17’de geçer. Bkz: Düşmüş Melekler, Grigori, Irin, Nephilim, Shemhazai. Graphiel: Mars gezegeninin meleğidir ve Başmelek Zamael’e, kırmızı gezegenle ilgilenirken yardıma olur. Grigori (Gözcüler): Düşmüş meleklerdir. Bir zamanlar en sevgi dolu ve sorumlulukları çok fazla olan meleklerdi. Jübileler Kitabı’na göre Tanrı onları insanlara ekip biçmeyi ve doğadan en yüksek verimi almayı öğretmek üzere yeryüzüne gönderdi. Bazı Grigoriler dişi insanlarla aşk yaşadılar ve ancak zürriyetleri Nephilim olarak bilinen kötücül doğalı büyük devler oldu. Büyük Tufan sırasında Nephilim’in çoğu, toptan yok oldu. Düşmüş Grigoriler şimdi cennette kilit altındadır. Musevi metinlerine göre Grigori’nin lideri Shemhazai idi. Enoch Kitabı’na göreyse en önemli Grigoriler şunlardır: Asbeel, Gadreel, jecion, Kasbeel, Kasdeja ve Penemue (Birinci Enoch Kitabı, 69:4-15). Bkz: Düşmüş Melekler, Tek Tek Melek Isimleri, Nephilim, Shemhazai. Güçler: Damascus’lu St. John’un oluşturduğu melek aşama düzeninde dördüncü konumda bulunan melekler korosudur. Dünyevi konuları çekip çevirirler. Bkz: St. John of Damascus (Damascus’lu John), Melek Aşama Düzeni. Günlerin Melekleri: Melekler ve başmelekler haftanın farklı günlerine devrolunmuştur. Sihir yapanlar bu bilgiyi ritüellerini en doğru zamanda gerçekleştirmek için kullanırlar. Pazar: Raphael (Başmelek) ve Michael (melek). 78 Pazartesi: Gabriel (Başmelek ve gün meleği). Salı: Chamuel (Başmelek) ve Samael (melek). Çarşamba: Michael (Başmelek) ve Raphael (melek). Perşembe: Tzaphiel (Başmelek) ve Sachiel (melek). Cuma: Haniel (Başmelek) ve Anael (melek). Cumartesi: Tzaphiel (Başmelek) ve Cassiel (melek). Bkz: Başmelekler, Gezegen Melekleri, Tek Tek Melekler, Günlerin Melekleri. 79 Haaiah (Ha-ee-yah) (Haajah): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Dominyonlar korosuna mensuptur ve adaleti, nezaketi, özgürlüğü ve etiği teşvik eder. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında doğan kimselerin koruyucu meleğidir. Bkz: Dominyonlar, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Haamiah (Ha-ar-mee-yah): Bütünleşmenin meleğidir ve Kuvvetler korosuna mensuptur. Ayrıca Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Haamiah 29 Eylül ve 3 Ekim arasında doğmuş kişilere de koruyucu meleklik yapar. Geleneğe göre spiritüel bilgiyi içtenlikle arayan insanları koruyup kollar. Uzun soluklu ilişkilere mutluluk bağışlamaktan da hoşlanır. Bkz: Koruyucu. Melekler, Kuvvetler, Schemhamphoras. Habbiel (Habiel): Habiel Cennetin Birinci Katında yaşar ve pazartesi gününden sorumludur. Aşka, sadakate ve bağlılığa ilgi duyar. Eğer eşinizle sadakat problemleri yaşamaktaysanız davet edebileceğiniz melek Habbiel’dir. İnsanlarm birbirlerine sadık olmaları için gereken güveni ve açık kalpliliği bulmalarına yardımcı olur. Bundan dolayıdır ki ona bazen aşk meleği de denir. Habbiel’in rolü hayatın her alanındaki sadakat ve bağlılığa da yayılır. 80 Haber Meleği: Gabriel, haber meleğidir. Meryem’e İsa Peygamber’i doğuracağını söylemeye gelmiştir. Haber verme konusu, dini güzel sanatlarda daima popülerdir ve dindar ressamlar bu anları tablolarında sıklıkla işlerler. Gabriel genellikle, elinde Meryem’e vermek üzere olduğu bir zambakla resmedilir. İncil sayfalarında haber verme konusu şöyle geçer: “Ve altıncı ayda melek Gabriel, Tanrı tarafından Nazareth adındaki Celile şehrine gönderildi. Davud evinden Joseph ismindeki bir erkekle baş göz edilmiş bakirenin adı Meryem’di. Ve melek ona gelip dedi ki, ‘Sana büyük lütuf geldi, Yüce Tanrı seninle; tüm kadınlar arasında kutsandın.’ Ve Meryem onu gördüğünde huzursuzlandı, zihni karıştı da karıştı. Sonra melek ona doğru eğilip, ‘Korkma Meryem’ dedi ‘Çünkü sen Tanrı’yla lütuf buldun. Ve farkında ol, gebe kalacak ve bir erkek çocuğu dünyaya getireceksin, ismi İsa olacak.” (Luke (Luka) 1:26-31) Bkz: Gabriel, Hz. İsa Peygamber. Habujah (Ha-bu-hee-yah) (Habuhiah, Habuiah ya da Cha-buiah): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Bereketin ve tarımın sorumluluğunu taşıma hizmetini yapar. 25-28 Şubat arasında doğanların koruyucu meleğidir. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Hadraniel (Hadariel veya Hadriel): “Tanrı’nın Mükemmelliği.” ibrani geleneğine göre Tanrı, Musa Peygamber’in yolunu kapatan ve Musa Peygamber Torah’ı almak için cennete ulaştığında ona gözyaşı döktüren Hadraniel’i azarlamıştır. Sonrasındaysa Hadraniel, Musa’ya yardım etmeye karar vermiş ve bunu, sesinin kuvvetiyle yapmıştır. Anlaşılan o ki Hadraniel’in sesi iki yüz bin kat semaya işleyebilir. Söylediği her bir söz ise on iki bin ışık parıltısı yayan Boyu iki milyon milden uzundur. (Sandalphon’un boyunun daha uzun olması ve Hadraniel’i gölgede bırakmasıysa oldukça şaşırtıcıdır.) Hadraniel, insanların eşlerine duyduldarı sevgiyi artırmalarına yardım eder. Kendinizi ifade etmeye ihtiyacınız olduğunda onu davet edebilirsiniz. Adriel ile aynı melek olması da mümkün olan Hadraniel, cennetin girişinde oturur ve Tanrı’nın kapı görevlisi meleklerinden biri olarak hizmet eder. Bkz: Adriel, Kapı Görevlisi Melekler, Sandalphon. Hael: Yardımları ya da iyilikleri için teşekkür etmek istediğiniz kimseler olduğunda Hael’i çağırmalısınız. Hafaza: İslam dininde, koruyucu meleklerin dengi olan meleklerdir. Ancak herkesin bir meleği yoktur; dört hafaza bütün Müslümanların meleğidir. İki 81 hafaza, emanetlerini gündüz koruyup kollarken, iki tanesi de gece hizmet eder. Görevlerinden birisi emanetlerinin ruhlarını Şeytan’ın ve diğer kötü ruhların saldırısından korumaktır. Ancak daha iyi tanındıkları özellikleri; emanetlerinin tüm iyi ve kötü amellerini kayıt altına almalarıdır. Bu amel defteri Mahşer Günü açılacak ve kişinin cennete girip giremeyeceğine karar verilecektir. Bkz: Koruyucu Melekler. Haftanın Günlerinin Melekleri: Melekler haftanın farklı günlerinden sorumludurlar. Sihirbazlar uğraşılarını sonuca ulaştırmak için bu melekleri gün gün davet ederler. Haftanın günleri için farklı farklı isimler önerilse de en bilindik seçki Francis Barret tarafından yazılan “The Magus” (1801) isimli kitaptadır: Pazar: Michael Pazartesi: Gabriel Salı: Camael (Chamuel) Çarşamba: Raphael Perşembe: Sachiel Cuma: Anael Cumartesi: Cassiel İtalyan filozof Abano’lu Peter (1250-1316) melekler üzerine yazdığı “Heptameron” (Sihirli Elementler) isimli kitabında kendi seçkisini sunmuştur: Pazar: Michael Pazartesi: Gabriel Salı: Samael Çarşamba: Raphael Perşembe: Sachiel Cuma: Anael Cumartesi: Cassiel “The Sworn Book of Flonorius” (Övünçlülerin Değişmez Kitabı) ismiyle de bilinen “Liber Juratus” adlı on üçüncü yüzyıl büyü kitabı çoğu nesil boyunca Dr. John Dee’nin de aralarında bulunduğu büyücüler üzerinde etkili oldu. Kitapta pazar günü için 56, pazartesi için 56, Salı için 52, çarşamba için 45, perşembe için 37, cuma için 47 ve cumartesi için 50 melek ismi veriliyordu. Bkz: Günlerin Melekleri, Dr. John Dee, Tek Tek Melekler, Gezegen Melekleri. 82 Hagar: Yaradılış Kitabı’nda Hagar, Abraham’ın (İbrahim Peygamber) eşi Sarah’nın beslemesi ya da hizmetçisi olan Mısırlı bir kızdır. Tanrı’nın Meleği onu iki kez ziyaret etmiştir. ilkinde Hagar Sarah’nın gazabından ıssız ormana kaçmıştı. Tanrı’nın Meleği ona bir oğlan çocuğu doğuracağını ve adını Ishmael (İsmail) koyması gerektiğini söyledi (Yaradılış 16:1-14). İkincisindeyse yine ıssız ormandaydı ve bu kez Abraham karısının isteği üzerine onu evden göndermişti. Hagar küçücük oğlunu bir çalı.run altına koydu ve can verişini görmemek için iyice uzağına gidip oturdu. Ağlamasını duyan Tanrı, yüreğine su serpilsin diye bir melek gönderdi. Bu melek ona Ishmael’in soyunun büyük bir ulus kuracağını söyledi (Yaradılış 21:14-19). Bkz: Tanrı’nın Meleği. Hagiel: Venüs gezegeninin meleğidir. Aşk ve roman büyüleri yapan sihirciler sık sık ona başvururlar. Hagith: Cennetin 196 bölümünü yöneten Olympian (Muhteşem Tanrısal) ruhtan biridir. Yirmi bir bölümden sorumludur ve ayrıca Venüs gezegeninden sorumludur. 1410 ve 1900 yılları arasında dünya üzerinde söz sahibi olmuştur. Bkz: Olympian Spirits. (Muhteşem-Tanrısal Ruhlar). Hahahel (Ha-ha-el): Erdemler korosunun bir üyesidir ve Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Hahael 14-18 Ekim arasında doğan kişilerin koruyucu meleğidir. Hasta insanların sağlığını ve canlılığını geri kazanmalanna yardımcı olur. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras, Erdemler. Hahajah (Ha-ha-ee-yah) (Hahaiah, Haheuiah, Hahuiah ya da Mahuia): Cherubim korosuna mensuptur ve Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 16-20 Mayıs ve 17-22 Temmuz arasında doğan insanlarm koruyucu meleğidir. Sağlık ve iyi hâl meleği olarak bilinir,; ihtiyaç duyan insanlara zihin dinginliği sağlar. Bkz: Cherubim, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Hahasiah (Ha-ha-see-yah): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 3-7 Aralık arasında doğanların koruyucu meleği olan Hahasiah öğrendiği şeyleri aklında tutmak için çalışanlara yardımcı olur. Hajael (Ha-ee-ya-el) (Haiael): Musevi yazılı metinlerinde Ta.nrf nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras’tan 11 -15 Mart tarihleri arasında doğan insanların koruyucu meleğidir. Hajael insanların karmaşık fikirleri ve kavramlar anlamalarına yardımcı olur. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. 83 Hakamiah (Ha-kar-mee-yah): Cherubim korosunun üyesidir ve Fransa’nın koruyucu meleği olarak addedilir. Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 6-10 Haziran arasında doğan insanların koruyucu meleğidir ve gelişmek isteyen insanlara motivasyon sağlayıp yardım eder. Bkz: Cherubim, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Hamael: Sakin ve vakur görünmek istediğiniz her an Hamael’i davet edebilirsiniz. Sebat, kararlılık ve pratiklik sağlar. Hamalatal-Arsh: İslam’da, Tanrı’nın Tahtını taşıyan dört taht taşıyıcıdan biridir. Erkek, boğa, kartal ve aslan şeklinde görünürler. Hamaliel: Erdemler korosunun başkanı ve ağustos ayının yöneticisidir. Başak burcunda doğmuş insanlara sahip çıkan bir başmelektir. Mantık gerektiren ve ayrıntılara dikkat edilmesi lazım gelen her konuda yardımına başvurulabilir. Bkz: Başmelekler, Zodyak Melekleri. Hamied: Mucizeler yaratmaya yardım eder. Hayatınızda bir mucizeye ihtiyacınız varsa onu çağırabilirsiniz. Hamile Melek: Hamile bir melekten bahsettiğimde insanlar daima şaşırırlar ve bunun mümkün olmadığını söylerler. Ancak Esinleme son bölümde şunları okuruz: “Ve orada mükemmel bir mucize göründü cennetten; güneş ışınları, giysisi olmuş, ayaklarının altında Ay olan, saçlanrında on iki yıldızdan tacıyla bir kadın. Ve karnındaki çocukla doğum sancıları çekerek, ağlayan bebeğin doğuruyordu” 12:1-2. Yıllar boyunca bu hamile melekle ilgili çok çeşitli fikirler ortaya atıldı. Benim öğrendiğim İsa Mesih’i dünyaya getiren Mary (Hz. Meryem) olduğuydu. Diğer bir fikre göreyse kadın cenneti sembolize ediyordu, bebekse doğmak üzere olan Tanrı’nın krallığını. Elbette sadece hamile bir melek olması da mümkündür. Hanael: Anael. Haniel: “Tanrı’nın Görkemi.” Prenslikler korosunun yöneticilerindendir ve on başmelekten biri olarak düşünülür. Bir gezegen meleği olarak Venüs’ü yönetir. “The Magus” kitabının yazarı Francis Barret, Haniel’in Masumlar korosunun yöneticisi olduğunu yazmıştır. Kimi zaman da Enoch’u cennete nakleden melek olduğu düşünülür. Bkz: Başmelekler, Enoch, Masumlar, Gezegen. Melekleri. 84 Harael (Harael) (Harakel, Harael, Hararel ya da Haroel): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Okullardan, üniversitelerden, kütüphanelerden, arşivlerden ve diğer bilgi depolarından sorumlu melektir. Fikri, çalişmayı, öğrenmeyi ve sınavları ilgilendiren her konuda davet edilebilir. 11-15 Ocak arasında doğanların da koruyucu meleğidir. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Harahil: İslam’ın tasavvuf geleneğinde, şafak vaktini gözeten melektir. Doğu ufkuna büyük beyaz bir elmas asar. Sharahil ise geceyi gözetmekle hizmetli melektir ve batı ufkuna büyük siyah bir elmas asar. Bu iki elmas dünyanın doğru rotasında dönmesi ve gecenin günü izlemesi için birlikte çalışırlar. Bkz: Sharahil Harbonah: Yıkıcı meleklerin liderlerinden biridir. Kimi zaman da imha Meleği olarak bahsedilir. Bkz: Yıkıcı Melekler. Hariel (Ha-ree-el): Cherubim korosunun bir üyesi ve Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Doğa bilimlerine büyük ilgi duyar. 1-5 Haziran arasında doğan kimselerin koruyucu meleğidir ve güzellik algısı getirir; hayattaki hoş şeylerin takdir edilmesini sağlar. Bkz: Cherubim, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Harquaeel (Hark-yoo-a-eel): İslam geleneğinden bir melektir. On sekiz bin kanadıyla yaratılmış ve onları Allah’ın (c.c) Tahtının ne denli büyük olduğunu göstermek üzere kullanmaya karar vermiştir. Tanrı bu fikirden öyle hoşnut oldu ki Harquaeel’e bu görevinde yardımcı olmaları için on sekiz bin kanat daha verdi. Harquaeel üç bin ışık yılı boyunca uçtu ve dinlenmek için durdu. Allah (c.c) ona devam etmesini söyledi ve melek üç bin ışık yılı daha uçtu. Yoruldu ve dinlenmek için yine durdu. Allah (c.c) uçmaya devam etmesini buyurdu; melek üç bin ışık yılı daha uçtuktan sonra yine durmak zorunda kaldı. Sonra Allah’a (c.c) tahtının etrafından kaç kez daha döneceğini sordu. Allah (c.c) ise dokuz bin ışık yılı uçtuğunu ve daha tahtın ilk sütununa bile ulaşamadığını söyledi. Harquaeel bitap durumdaydı ki Allah, Kıyamet Gününe kadar uçup dursa bile, ilk sütuna dahi ulaşamayacağını söyledi. 85 Harut (Haroth ya da Haroot): İslam’a göre Harut ve Marut insanlara kendilerini nasıl idare edeceklerini öğretmek üzere cennetten indirilmiş iki melektir. Ne yazık ki bir dişi insana Tanrı’nın gizli adını yanlışlıkla söylediler ve bu insan bu bilgiyi Venüis gezegenini ziyaret etmek için kullandı. İki melek de emirleri çiğnedikleri için cezalandırıldılar; bugün Babil yakınlannda bir kuyuda baş aşağı durumda hapistirler. Düşmüş melek olarak oldukları düşünülür. Bkz: Düşmüş Melekler, Marut. Hashmal (Chasmal): Hashmalin. Hashmalin: Musevi geleneğinde bir melek korosudur. İnsanlar onların Hayyoth, Serafim, Cherubim, Kuvvetler ve Dominyonlar olduklarını düşünürler. Liderleri Hashmal sıklıkla Ateşi Konuşturan Melek olarak bilinir.Moses Maimonides melek aşama düzeninde onları dördüncü önem sırasına koymuştur. Zohar’daysa altıncı sıradadırlar. Haurvatat (How-va-tat): Bir Amesha Spenta’dır; yani Zerdüştlükteki başmeleklerden biridir. Haurvatat ve Ameretat genellikle kız kardeşler olarak bilinir. Haurvatat bütüncüllük ve mükemmellik meleğidir; suları yönetir. Bkz: Ameretat, Amesha Spentas, Başmelekler, Zerdüştlük. Hava Meleği: Chassan. Havani: Zerdüştlükteki Yazata meleklerden biridir, gün doğumu ve öğle vakti arasındaki süreyi yönetir. Bkz: Yazata, Zerdüştlük. Hayyoth (Hay-yot) (Chayyot ya da Hayyot): Musevi geleneğine göre Hayyoth Tanrı’ya en yakın yer olan Cennetin Birinci Katında yaşayan bir grup Merkabah meleğidir. Ateş melekleridirler. Bu yüzden de kimi zaman Hıristiyan geleneğindeki Cherubim’le karşılaştırılırlar. Musevi dini metinlerine göre Raziel kanatlarını açarak, Hayyoth’un alevli nefesinin Tanrı’nın Tahtı etrafında hazır bulunan melekleri yakmasını engellemek mecburiyetindedir. Hayyoth’un dört yüzü (insan, aslan, boğa ve kartal), dört büyük kanadı, dana ayakları ve insan elleri vardır. Moses Maimonides (1135-1203) melek aşama düzeninde onları en yüksek mertebedeki melekler olarak yazmıştır. Esas görevleri Tanrı’nın Tahtını taşımak ve Tanrı’nın şarkılarını söylemektir. Hayyoth’un lideri Chayyiel’ dir. Bkz: Chayyiel, Cherubim, Melek Aşama Düzeni, Merkabah. 86 Haziel (Hay-zee-el): “Tanrı’nın Öngörüsü.” Cherubim üyesidir ve Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 1-5 Mayıs arasında doğanların koruyucu meleğidir. Tanrı’nın merhametini ve şefkatini anyorsanız veya insan toplulukları arasında uyum dilemekteyseniz onu davet etmelisiniz. Bkz: Cherubim, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Hemah: Musevi efsanesine göre Hemah, yıkıcı meleklerden birisidir. Ayrıca evcil hayvanların ölüm meleğidir. Efsaneye göre Hemah, Musa’yı yutarak onu öldürmeyi denedi fakat başarısız oldu çünkü Tanrı olan biteni gördü. Tanrı Hemah’ı kusturarak Musa’nın geri çıkmasını sağladı ve sonra oldukça şaşırtıcı bir biçimde Musa’ya, Hemah’ı öldürme izni verdi. Zohar Kitabı’nda Hemah, Af ve Mashit insanları puta tapma, ensest ve cinayet yüzünden cezalandıran üç iblistir. Bkz: Ölüm Meleği, Yıkıcı Melekler, Mashit. Heman: Heman, Asaph ve Jeduthun, Tanrı’ya durmaksızın şükreden koro yöneticileridir. Heman koroları sabah yönetir, Jeduthun akşam saatlerinde koroyu devralır, Asaph ise geceden sorumludur. Musevi geleneğine göre ise asıl yönetici Jehoel’dir. Zebur’un bazı dip notlannda Heman ve Jeduthun, isimleriyle anılırlar. Bu da Kudüs Tapınağı’ndaki müzikten sorumlu olduklarını ve bu göreve yetenekleri dolayısıyla yükseltikliklerine işaret eder gibi görünüyor. Heman’ın ismi Zebur 88’in başında geçer: “Korah’ın oğullarının Mezmuru; müzik şefi için Mahalath Leannoth (Mahalat Leannot) makamında (Tam anlamı bilinmeyen kelimeler, bir görüşe göre Zebur’la uyumlu bir müzik aletidir) çalan başmüzisyen, Ezrahh Heyman’ın maskili için bir Şarkı ya da Mezmur.” Bkz: Asaph, Feduthon, Jehoel. Hinduizm Melekleri: Hindular her şeyin içinde bulunan Evrensel Ruha, yani Brahman’a inanırlar. Panteonlarındaki bütün tanrısal varlıklar Brahman’ın çehreleridir. Hinduizm’de resmi bir melek kavramı bulunmasa da Devalar ya da “Parlayanlar” vardır. Devalar, insanlara yardım eden kanatlı varlıklardır ve yine kanatlı biçimde tasvir edilen Gandharvalar da onlara yardım ederler. Buddha’nın annesi gebe kaldığında dört koruyucu melek tarafından Himalaya Dağları’na götürüldü ve kılıç taşıyan dört melek tarafından da korundu. Bkz: Koruyucu Melekler. Hizkiel: Zohar Kitablina göre Hizkiel ve Kafziel savaş za-manlarında Başmelek Gabriel’in baş yardımalandır. Hodniel: İnsan aptallığını tedavi etmek üzere çağrılabilecek meleklerden biridir. 87 Hru: Altın Şafak Hermetik Düzenine göre Hru tüm Gizli Bilgelikten sorumlu melektir. Bazı Tarot okuyucular’ alametleri incelerken Hru’nun yardım ve kılavuzluğunu isterler. Huriler: İslam geleneğine göre koyu renk gözlü, tensel hisler uyandıran ve inanılmaz derecede güzel dişi meleklerdir. Yeryüzünde işledikleri iyi amellerle sonsuz mutluluğu hak etmiş olan insanlara haz verirler. Cennete girmeye layık olan her kişiye yetmiş iki huni verilir ve bu huriler sadece erkeğin her tür arzusunu yerine getirmek üzere var olurlar. Huriler her gecenin sonunda hiçbir erkekle cinsellik yaşamamış oldukları hale geri dönerler. Hvare-Khshaeta (Hah-reh Shah-et-eh): “Parlayan Güneş” Zerdüştlükte Güneş’i yöneten bir Yazata melektir. Maonghah ise Ayı yönetir. Bkz: Maonghah, Yazata, Zerdüştlük. 88 89 Iachadiel (Ee-ak-ad-yee-el): Ayın meleklerinden biridir ve kimi zaman Ay’la ilgili ritüller yapan büyücüler tarafından çağrılır. Iahhel (Ee-ah-hel) (Iahel): Münzevilerin, filozofların, öğretmenlerin ve fikri konularda çalışan herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Meditasyon yaparken yardımcı olması ve gönüllü inziva dönemlerinde tavsiyelerde bulunması için davet edilebilecek olan barışsever bir melektir. Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras’tan biridir. Ayrıca 26- 30 Ocak arası doğmuş kimselerin koruyucu meleğidir. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphora. Ialdaboath (Ee-ald-a-bo-at) (Iadalbaoth ya da Jaldaboath): Gnostisizm’de yedi Archondan biridir ve kimi zaman bu Archonlarm lideri olarak düşünülür. Soplıia’nın oğlu olduğu da sık sık düşünülür. Birinci Enoch Kitabı’nda düşmüş bir melek olan Samael’ le ilişkilendirilir. Bkz: Archonlar, Düşmüş Melekler, Samael, Sophia. Ielahiah (Yay-lah-hee-yah) (Jelabiah ya da Yelaiah): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Adaletle ilgili konularda insanlara destek olur. 29 Ekim ve 2 Kasım arasında doğan kişilerin koruyucu meleğidir ve insanların yerel çevrelerini daha iyi bir yer haline getirme sürecine katılımlarını teşvik eder. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. 90 Ieliel (Yay-lee-el) (Ieilael ya da Yeiael): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 6-10 Ocak arasında doğanlann koruyucu meleğidir. İnsanların ayrıntılara özen göstermelerine yardımcı olur. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Iezalel (Yay-zar-lee-el): 21-25 Mayıs arasında doğanların koruyucu meleğidir. İnsanların daha etkin iletişim kurmalarına yardımcı olur, yuva ve aile hayatına karşı da güçlü bir ilgisi vardır. Iezalel’in Jajajel olması da mümkündür. Bkz: Koruyucu Melekler, Jajajel. Ihiazel (Jejazel): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın ismini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Ayrıca 9-13 Ekim arasında doğan kişilerin koruyucu meleğidir. İnsanların kendilerine ve becerilerine güven kazanmalarına yardım eder. Bkz: Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Imamiah (Ee-ma-mee-yah): Imamiah Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki melekten biriydi. Gelgelelim, mertebesi aşağıya indirilmiş olabilir çünkü bir hikayeye göre o bir düşmüş melektir. 8-12 Aralık arasında doğmuş kişilerin koruyucu meleğidir. Daha tanınmış olmak isteyen ya da insanlar arasında daha rahat hissetmeyi arzu eden kişiler Imamiah’ı yardıma çağırabilir. Bkz: Düşmüş Melekler, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Inias: 745 yılında toplanan Roma Konsülü’nde birtakım melekler saygı gösterilecek melek listesinden çıkarıldılar çünkü kilise liderleri halkın meleklere giderek artan ilgisinden kaygı duymaktaydılar. Listeden çıkarılan ve kınanmıuş olarak bilinen melekler şunlardır: Adimus, Inias, Raguel, Sabaoc, Simiel, Tubuas ve Başmelek Uriel. Inias mertebesinin indirilmesine öyle üzüldü ki uzun vaazları gürültülü ve son derece nahoş flatülanslarla bölmeye başladı. Bkz: Kınanmış Melekler, Tek Tek Melek İsimleri. Irin, The (Irrin): Yoldaşları Qaddism ikizleri ile birlikte Göksel Mahkemede Tanrı’nın namına hüküm vermeye izinli ikiz meleklerdir. Metatron’dan daha önemli oldukları söylenir. Üçüncü Enoch Kitabı’nda bu kanı şöyle desteklenir: “Onların her biri, geri kalanların tamamına denktir.” Bkz: Metatron, Gaddism. 91 Isda: Fiziksel, duygusal ve spiritüel beslenmenin meleğidir. Fiziksel beslenmeyle olan bağlantısmdan dolayı kimi zaman besin meleği diye adlandırılır. Ishim (Issim, Ischim ya da Izachim): Moses Maimonides tarafından derlenen Musevi melek aşama düzenine göre en alt mertebedeki meleklerdir. Zohar’da listelenen hiyerarşide de bu konumdadırlar. Ateşten ve buzdan yapılmış olup, esas görevlerinin Tanrı’ya şükranlar sunmak olduğu yerde, Cennetin Beşinci Katında yaşarlar. Bkz: Melek Aşama Düzeni. Israel: Otoriteler Israelin hangi melek korosuna ait olduğu konusunda görüş ayrılığına düşerler. Israel’in bir Tahtlar üyesi, bir Hayyoth ya da bir başmelek olarak adlandırıldığı olur. İsrail ülkesi insanlarının babası Jacob ve onunla bütün bir gece güreşen meleğin gizemli bir bileşimi olan Israel-Jacob’la da ilişkilendirilir. Onlar güreşirlerken melek şöyle dedi: “Artık adın Jacob değil, Israel olacak” (Yaradılış 32:28). Bkz: Başmelekler, Hayyoth, Tahtlar. İsrafil (Israfel ya da Asrafil): İslami inanışa göre İsrafil (a.s) Kıyamet Günü Sur borusuna üfleyecek olan başmelektir. Sur borusuyla olan ilintisinden dolayı İsrafil’in (a.s) müzik meleği olarak adlandırıldığı da olur. İsrafil, Hz. Muhammed’e (a.s) üç yıl boyunca yoldaşlık etti, sonrasındaysa bu görev Allah’ın (c.c) haberci meleği Cebrail’e (a.s) verildi. İsrafil (a.s) her gün üç kez ve her gece üç kez cehenneme doğru bakar. Yeryüzü cehenneme bakan İsrafil’in (a.s) gözyaşlarıyla sulanır. Şükür ki Allah (c.c), İsrafil tüm yeryüzünü sellerle boğmadan önce suların önünü alır. İsrafil (a.s) birçok ağzı ve dili olan muazzam ölçüde uzun boylu bir melektir. Ağızlarını bin bir dilde Allah’ı (c.c) övmek için kullanır. Allah’ın (c.c) yarattığı varlıklar içerisinde en güzel sese onun sahip olduğu söylenir. Dört kanadı vardır ve bunlar tüylerle kaplıdır. Edgar Allan Poe’nun (1809-1849) Israfel şiiri şöyle başlar: Bir ruh oturur cennette Yüreğinin telleri lavta Şarkı söyleyemez, böylesine tutkuyla, Melek İsrafil gibi, hiçkimse Ve baş döndüren yıldızlar (efsane der ya) İlahilerini kesmiş, büyülenmişler; Onun sesiyle hepsi suskun. Işık Meleği: Mani dinini yaşayanlar Ay’da yaşayan Işık Meleği adlı bir meleğe inanıyorlardı. Gnostik “Pistis Sophia”da Işık Meleği ruhlar hakkında hüküm verirdi ki bu görev genellikle Sophia tarafından yerine getirilirdi. 92 Görevlerinden biri de gebe kalınmış bedene hangi ruhun gireceğine karar vermekti. Netice itibariyle Işık Meleği, Elijah’ın (İlyas Peygamber) ruhunu, büyüyüp John the Baptist (Yahya Peygamber) olacak olan bebeğin be-denine yerleştirdi. Bkz: Sophia. Itqal: Başmelek Haniel’le birlikte çalışır ve anlaşmazlıklar’, özellikle de aile arasındakileri çözmekte uzmandır. Aynı zamanda aşkı, sevgiyi yenileştirir ve başkalarının düşünsel değerlendirmelerini zenginleştirir. Bkz: Başmelekler, Haniel. Izad: Izadlar Zerdüştlükte bir melek mertebesidir. Hıristiyan Cherubim’iyle ilintilidirler ve dünyadaki barışı, mutluluğu ve masumiyeti korumakla görevlidirler. Bu mertebede yirmi sekiz melektirler ve mütemadiyen Ahura Mazda’yı çevreleyip ona taparlar. Bu mertebenin başkanı Mithra olarak bilinir. Bkz: Ahura Mazda, Cherubim, Mithra, Zerdüştlük. Izrael: Azrael. 93 İblis: Satan’ın Arap ve Pers dilindeki karşılığıdır. Düşmüş melek olmadan önce göksel haznedardı. Bugünse perilerin yöneticisidir. İslam dininde İblis, Satan ya da “Düşman”dır. Allah (c.c) Hz. Adem’i yarattıktan sonra tüm meleklerin onu selamlamalarıno istedi. İblis bunu reddedince Allah (c.c) onu Mahşer Gününe dek lanetledi. Ancak cezası Kıyamet Gününe kadar ertelendiği için İblis insanların aklını çelip Allah’tan (c.c) uzaklaştırmaya çalışma konusunda özgür kaldı. İblis, Hz. Adem’in önünde secde etmek istemedi çünkü kendisi ateşten, Hz. Adem ise topraktan yaratılmıştı. Bkz: Peri, Satan. İsa (Hz. İsa): Melekler Hz. İsa’nın hayatının her safhasında önemli rol oynadı. Doğumundan önce Başmelek Gabriel Meryem Ana’yı ziyaret ederek gebe kalacağını haber verdi (Luka 1:26-38). Bir Tanrı Meleği Mary’nin kocası Joseph’i ziyaret ederek ona çocuğun isminin “İsa” olacağını söyledi (Matta 1:18-25). Melekler tarlalardaki kuzulara İsa’nın doğumunu haber verdiler (Luka 2:8-13). Satan kırk gün kırk gece çöllerde olan İsa Peygamber’i kışkırtmaya çalıştıktan sonra İsa’ya yardım edenler de meleklerdi. (Matta 4:11; Markos 1:13). Bu olayda Satan İsa’ya tapınağm tepesinden atlamasını önerdi ve şöyle dedi: “Eğer sen Tanrı’nın Oğluysan kendini aşağıya bırak çünkü yazılı olduğu üzere O meleklerini seninle ilgilenmeleri için görevlendirecektir ve onlar elleriyle seni yukarıya doğru yükseltecekler böylece sen istediğin zaman ayağını bir taşa basabileceksin”. (Matta 4:5-6). İsa yakalanmadan önce Gethsemane Bahçesinde dua ederken bir melek geldi ve ona güç verdi (Luka 22:43). İsa yakalandığında, eğer Babasına dua ederse, “Ona derhal on alay melek vereceğini” söyledi (Matta 26:53). Hz. İsa’nın bütün öğretilerinde de 94 meleklerin Mesih’in yeniden doğuşunu nasıl bildirdiklerini anlatır. (Matta 28:2-7; Markos 16:5; Luka 24:4-7; Yuhanna 20:11-12). Melekler İsa’ya İkinci Gelişinde eşlik edeceklerdir (Matta 25:31; Markos 13:26-27). Melekler Hz. İsa’ya yakın olan insanların hayatlarında da yer almaktadır. Başmelek Gabriel, Zacharias’a görünmüş ve ona John isminde bir oğlu olacağını haber vermiştir (Luka 1:11-20). Büyüyen bebek Yahya Peygamber’di. Bir melek Joseph’e rüyasında göründü ve ona Mısır’a kaçmasını söyledi, çünkü Kral Herod Hz. İsa’yı öldürmek istiyordu (Matta 2:13). Sonra İsrail’deki evine dönmenin güvenli olduğunu söylemek için bir melek daha Yusuf Peygamber’e göründü (Matta 2:19-21). Bkz: Başmelekler, Gabriel, Satan. İslam’da Melekler: Kuran-ı Kerim’de seksenden fazla yerde meleklerin sözü geçer. İslami inanışa göre melekler Allah’a (c.c) şükreder ve onun habercileri olarak hareket ederler. İnsanlığı ilgilendiren konularda Allah’ın emirlerini yerine getirmek suretiyle davrandıklarına da sıkça rastlanır. Melekler ayrıca bir insanın ölümü ve yeniden dirilişi arasındaki sürece de dâhildirler. Her insanın iki tanesi geceye ve iki tanesi de gündüze ait olmak üzere dört koruyucu meleği vardır. İslam’a göre melekler ışıktan (nurdan) yaratılmışlardır. Cinsiyetleri vardır ancak çoğalmazlar. Özgür iradeden yoksun oldukları için günah işleyemezler ve tamamen itaatkar biçimde Yüce Allah’ın (c.c) emirlerini yerine getirirler (Tahrim suresi 6. Ayet). Bu meleklerin iki, üç, ya da dört çift kanadı vardır. İslam’da dört başmelek vardır: Cebrail (as), Mikail (a.s), Azrail (a.s) ve İsrafil (a.s). Cebrail (a.s) ve Mikail (a..) Kuran-ı Kerim’de isimleriyle anılırlar. Azrail ölüm meleği, İsrafil ise müzik meleğidir. Başka melek aşamaları da bulunmaktadır: Abdallar (Evrenin olması gerektiği üzere serimlenmesini temin etmekle hizmetli yetmiş melek), El-Karubiyan (Cherubim), Hafaza (koruyucu melekler), Huriler (Cennette yaşayan dişi melekler), Zebaniler (Cehennemin on dokuz koruyucusu) ve Malaika (İnsan türünün iyi ve kötü amellerini yazan melekler). İslamda Şeytan iblis diye adlandırıhr. Al-shayton (Şeytan) olarak bilinir ve Satan’la aynıdır. İblis, İslam inancında düşmüş bir melektir çünkü ilk insan Adem’i diz çökerek selamlamayı reddetmiştir (Hicr Suresi 30-33. Ayetler). İblis hem kibirden hem de itaatsizlikten suçludur. Bu yüzden Allah (c.c) onu lanetlemiş fakat cezasını Kıyamet Gününe değin ertelemiştir. Ayrıca İslam dininde Musevilik ve Hıristiyanlıkda karşılığı bulunmayan iki başka melek vardır: Munkar ve Nakir. Renkleri siyahtır ve mavi gözleri vardır; görevleri insanları kabirde sorgulayarak inançlarmm gücünü ölçmektir. Bkz: Başmelekler, Cherubim, El-Karubiyan, Düşmüş Melekler, Koruyucu Melekler, Hafaza, Huriler, İblis, Malaika, Tek Tek Melek İsimleri. 95 Jabamiah: (Yar-ba-mee-yah) (Gagamiah): Jabamiah Başmelek Uriel’e çalışmalarında destek olur. Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 6 ve 8 Mart arasında doğanların koruyucu meleğidir. İnsanların hedeflerinin peşinden gitmelerine yardımcı olur. Bkz: Başmelekler, Koruyucu Melekler, Schemhamphoras, Uriel. Jael: Cherubim korosuna mensuptur. Jaerin (ve diğer Cherubim Zarall’ın) tasvirleri Kutsal Ahit Sandığının kefaret kapağına oyulmuştur. İncil şöyle yazar: “Ve sen altından iki Cherubim’i sandığın iki ucuna oyacaksm, kefaret kapağının altında bir Cherub bir uçta, bir Cherub diğer uçta olacak; öyle ki kefaret kapağı iki ucunda Cherubimlerle düzgünce örtülecek. Ve Cherubimler kanatlarını yükseklere açmış biçimde kefaret kapağını kaplayacaklar ve yüzleri birbirlerine bakacak ki örtüye cepheden bakıldığında onların yüzleri görünecek.” Mısır’dan Çıkış 25:18-20). Jael belki de Jaoel’le ayni melektir. Bkz: Kutsal Ahit Sandığı, Cherubim, Jaoel, Zarall. Jajajel (Yay-yay-el): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Jajajel’in Iezalel olması da mümkündür. Bkz: Iezalel, Schemhamphoras. Jaluha: Jaluha günahkarlann ruhuna af kupasıru uzatan Gnostik bir melektir. Bu kupadan içen insanlar yaşarken işledik-eri günahları unuturlar. Jaoel: İbrahim Apokalipsi 10:8’de Tanrı’nın en özel meleklerinden birisi olarak bah96 sedilir çünkü Tanrı’nın “Sözlerle ifade edilemez” ismini taşır. Daha çok Jael olarak bilinen melek olması muhtemeldir. Bkz: Jael. Jarahel (Jareahel, Jevanael ya da Levanael): Musevi Kabalasında Ay’dan sorumlu melektir. Jazeriel (Jareriel): Ay günlerini yöneten yirmi sekiz melekten biridir. On üçüncü gün olan Alhaire’den sorumludur. Hasatlara, seyahatlere ve kazanca yardım eden faydalı bir melektir. Tutsakların özgürlüklerini kazanmalarına da yardımcı olur. Bkz: Ay Günleri. Jeduthun: Jeduthun, Asaph ve Heman mütemadiyen Tanrı’ya şükranlarını sunan melek korolarmın yöneticileridir. Heman koroyu sabah yönetir, akşam Jeduthun yönetime geçer, Asaph ise geceden sorumludur. En azından Musevi geleneğinde baş yöneticinin Jehoel olduğuna inanılır. Zebur’un bazı dip notlarında Jeduthun ve Heman isimleriyle anılır. Bu da onların Kudüs Tapınağı’nda müzikten sorumlu olduklarına ve yetenekleri dolayısıyla melek mertebesine yükseltildilderine işaret eder. Jeduthun Zebur’un başında 39,62 ve 77’de, “Baş müzisyen Jeduthun’a” diye anılır. Bkz: Asaph, Heman, Jehoel. Jegudiel: “Tann’mn Görkemi.” Başmelek Jegudiel Tanrı’yla yakın bir ilişki kurmak için çabalayan herkese yardımcı olur. Dürüst, içten ve değerli spiritüel hedeflere ulaşmak için sıkı çalışan insanlara fırsatlar yaratır. Jehoel (Jahoel, Jaoel ya da Yahoel): Jehoel bir Varoluş Meleğidir, Sarim üyesidir ve Serafim (Seraphim) mertebesinin yöneticisidir. İbrahim Apokalipsi’ne göre Jehoel İbrahim’i cennette bir gezintiye çıkarmış ve en nihayetinde Tanrı’yla buluşturmuştur. Jehoel, mor bir kaftan ve gökkuşağı renklerinden oluşan bir şalla tasvir edilir. Saçları beyazdır ve teni safir gibidir. Musevi yazılı kaynaklarına göre durmaksızm Tanrı’ya övgü şarkıları söyleyen koroları yönetir. Sonuç olarak, cennetteki diğer üç koro yöneticisi olan Asaph, Heman ve Jeduthun’dan daha yüksek bir konumdadır. Jehoel müzisyenlere, özellikle de şarkıcılara yardım etmekten mutlu olur. Bkz: Asaph, Hercan, Jeduthun, Varoluş Melekleri, Sarim, Serafim (Seraphim). 97 Jehudiel: Gezegenlerin hareketlerinden sorumludur. Kimi zaman bir başmelek olarak düşünülür. Bkz: Başmelekler. Jehuvajah (Yay-hoo-vah-yah):

Musevi yazılımetinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir.

Schemhamphoras. Jejajel (Yah-yah-zel) (Ieiaiel ya da jehalel): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. 7-11 Temmuz arasında doğmuş kişilerin koruyucu meleğidir. Kendi işinde çalışan insanların yerinde kararlar almasına yardım eder.

Koruyucu Melekler, Schemhamphoras. Jelial (Jay-lee-al): Serafim (Seraphim) mertebesine mensuptur. Bu koronun üyeleri normalde insanlara yardım etmezler çünkü tamamen Tanrı’nın hizmetindedirler; ancak Jelial var olan ilişkilerdeki aşk ve tutkunun canlandırıl-masına her zaman ilgi duyar. İlişkiniz tutku eksikliğinden muzdaripse Jelial’i davet edebilirsiniz. Jelial ayni zamanda Türkiye’nin ve 26-30 Mart arasında doğanların koruyucu meleğidir. Bkz: Koruyucu Melekler, Serafim (Seraphim). Jegon (Jay-kon): Grigori’nin liderlerinden biridir. Dişi insanlarla birlikte olmaları için diğer melekleri yeryüzüne getiren odur. Bkz: Grigori. Jerathel: Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Bkz: Schemhamphoras. Jeremiel: “Tanrı’nın Merhameti.” Başmelek Jeremiel’in adı Esdras Kitabı’nda ve Birinci Enoch Kitabı’nda geçer. Jeremiel isminin Remiel ya da Başmelek Uriel için kullanılan bir başka isim olması da mümkündür. Bkz: Başmelekler, Remiel, Uriel. Jezalel (Ieazel ya da Jezazel): Musevi yazılı metinlerinde Tanrı’nın çeşitli isimlerini taşıyan yetmiş iki Schemhamphoras meleğinden biridir. Bkz: Schemhamphoras. Jibril: Cebrail (a.s). 98 Joel: Adem ve Havva Kitabı’na göre yaradılışın bu ilk çiftini Cennet Bahçesine götüren ve Adem Peygamber’e gördüğü her şeyi isimlendirmesini söyleyen başmelektir. Ancak bu anlatım İncil’deki yazılanlardan biraz farklıydı: “Ve Rab Tanrı, kırlardaki bütün hayvanları ve gökyüzündeki bütün kuşları topraktan yarattı ve Adem’in tüm bu varoluşa ne isimler vereceğini görmek için onları Adem’e gösterdi ve Adem yaşayan her canlıya ne isim verdiyse o gün bugün adları böyle oldu” (Yaradıhş 2:19). Bkz: Başmelekler. John Duns Scottus: Scottus (1266-1308) bir felsefeci ve teologdur. “Doctor Subtilis” olarak tanınmasınm nedeni karşı argümanlarla alttan alta ve nazik bir biçimde tümleşmesidir. Büyük ihtimal İskoçya’nın Duns bölgesinde doğmuş ve İngiltere, Northampton’da 1921 yılında papaz olarak atanmıştır. Paris, Oxford ve Cologne üniversitelerinde teoloji okuyan Scotus, Cambridge Üniversitesi’nde de ders verdi. John Scotus meleklerin spiritüel (ruhani) maddeden yapıldıklarına ve tinsel ve cisimsiz olduklarına inandı. Ayrıca ona göre meleklerin kişiliği vardı, ha keza orijinallik ve vasıflar taşıyorlardı. Sonuç olarak insanlara benzemekteydiler ve fakat bir nebze daha fazla gelişip değişmişlerdi. Bu fikir melekleri daha ulaşılabilir kılarak, insanların, Eski Ahit meleklerini öğrenme konusuna daha rahat yaklaşmalarını sağladı. Jophiel (Johiel, Iophiel, Iofiel ya da Zophiel): “Tanrı’nın Güzelliği.” Jophiel yedi başmelekten biridir, Sarim üyesidir ve Tahtlar mertebesinin yöneticisidir. Bazı kaynaklar Cherubim’in liderlerinden biri olduğunu da yazar. Jophiel’in Cennet Bahçesindeki Hayat Ağacını koruduğuna inanılır. Yazılı kaynaklara göre Adem ve Havva’yı Cennet Bahçesinden gönderen Jophiel’di. Ayrıca Nuh Peygamber’in üç oğluna da gözkulak oldu. Jophiel Varoluş Meleklerinden biridir ve Metatron’un yakın arkadaşı olduğuna ina-nılır. Güzelliğe karşı güçlü bir ilgi duyar ve her biçimde güzellik yaratmak isteyen herkes tarafından davet edilebilir. Yaratıcı bir projede yardıma ihtiyacınız olduğunda onu çağırabilirsiniz. Jop-hiel ayrıca sanatçıların ve yaratıcı aktivitelerle ilgilenen herkesin yardımcı meleğidir. Bkz: Başmelekler, Cherubim, Metatron, Varoluş Melekleri, Tahtlar, Yophiel. 99 Kabala Melekleri: Kabala kadim ve mistik bir Musevi geleneğidir. Yazılı metinlere göre Başmelek Raziel, Kabala’yı Adem’e öğretti ve gelenek on ikinci yüzyıla değin sözlü olarak yaşadı. On ikinci yüzyılda bir dizi yazılı kaynağın bir araya getirilmesiyle ilk önemli Kabalist kitap olan “Bahir” ortaya çıktı. Bu kitap insanın amacının, kutsal olanla tam manasıyla bir olmak olduğunu öğretiyordu. Kabala Tanrı’nın dünyayı görmek istediği biçimde yarattığını öğretir. O’nun yaratımı Hayat Ağacında betimlenmiştir. Dünya Sefirot olarak bilinen bir dizi tecelli olarak yaratılmıştır. Yirmi ayrı yolla birleşen on Sefirot vardır. Musevi geleneğine göre Hayat Ağacının on Sefirotuyla ilintili on melek mertebesi vardır: Chaioth ha-Qodesh (Yaşayan Kutsal Varlıklar): En önemli mertebedekiler olarak düşünülür. Tanrı’nın Tahtını taşırlar. Auphanim (Çarklar): Bilgelik melekleri olarak düşünülür ve binlerce göze sahiptirler. Çarklarm içinde çarklar Olarak belirirler. Aralim (Kudretli Olanlar): Kavrayış melekleridir. Chashmalin (Işıldayanlar): Merhamet melekleridir. Serafim (Yananlar): Adalet ve ciddiyet melekleridir. Malekim (Krallar): Güzellik ve uyum melekleridir. Tarshishim (Parıldayanlar): Zafer melekleridir. Bene Elohim (Tanrısalın Çocukları): Övgü melekleridir. Kerubim (Kerubeem) (Güçlü Olanlar): Dört kanatlan ve dört yüzleri vardır. Evreni gözetip, koruyup kollarlar. Ishim (İnsan Varlıklar): Cismani dünyayla ilgilenirler. 100 Kabalada başmelekler ayrı bir mertebede düşünülürler çünkü diğer tüm meleklerin ötesinde ve üzerindedirler. Hayat Ağacında on başmelek vardır: Kether (Taç): Metatron Chokmah (Bilgelik): Raziel Binah (Kavram): Tzaphiel Chesed (Merhamet): Zadkiel Geburah (Ciddiyet): Samael (Khamael) Tiphareth (Güzellik): Michael Netzach (Zafer): Haniel Hod (Görkem): Raphael Yesod (Temellendirim): Gabriel Malkuth (Krallık): Sandalphon Bkz: (Hz.) Adem, Başmelekler, Bene Elohim, Tek Tek Melekler, 1s-him, Kerubeem, Serafim (Seraphim), Tarshishim. Kadishim: Qaddism. Kafziel: Musevi geleneğinde krallar ve başka önemli insanlar için ölüm meleğidir. Zohar’da Kafziel ve Hizkiel savaş zamanlarında Başmelek Gabriel’in yardımcıları olarak çalışırlar. Bkz: Başmelekler, Ölüm Meleği, Gabriel, Hizkiel. Kakabel (Kochibel, Kokabel ya da Kokabiel): “Tanrı’nın Yıldızı.” Kakabel Ay ve yıldızlarla ilgilenmek gibi saygıdeğer bir görevi olan ancak ihtilaflı bir melektir. Öyle ki bazı kaynaklara göre insanlara astroloji öğrettiği için itibarını kaybetmiştir. Daha da kötüsü Birinci Enoch Kitabı’nda dişi insanlarla birlikte olmakla suçlanır. Bunlara rağmen hala yıldızlar ve dizilişleri fenomeninin yanı sıra, astrologları da koruyup gözetir. Kalka’il (Kal-ka-eel): İslami geleneğe göre cennetteki hurilerden sorumlu melektir. Cennetin Beşinci Katında yaşar. Bkz: Huriler. Kapı Görevlisi Melekler: En bilinenleri, Cennet Bahçesinin girişinde Adem ve Havva’nın yeniden içeri girmelerini engellemek için beklemek üzere görevli Cherubim melekleridir. İki milyon milden daha uzun boylu olan Hadraniel ise cennetin giriş kapısında duran en kuvvetli melektir. İslam’da cennetin girişinde görevli melekse Rıdvan’dır. Bkz: Cherubim, Hadraniel, Rıdvan. 101 Karanlık Melekler: Satan ve takipçilerinden zaman zaman karanlık melekler olarak bahsedilir. Terim aynı zamanda Peniel’de bütün gece Jacob’la (Yakup Peygamber) boğuşan meleği tanımlamak için de kullanılır: “Ve Jacob Peygamber yalnızdı; orada şafak sökümüne değin bir adamla güreşti. Adam Jacob’la yenişemeyeceğini anlayınca uyluk kemiğine vurdu; öyle ki güreşirken Jacob’un uyluk kemiği çıktı. Ve gün ağarırken adam, ‘Bırak beni gideyim,’ dedi. Yakup, ‘Beni kutsamadığın sürece gitmene izin vermem,’ dedi. Adam, ‘İsmin ne,’ diye sorunca Jacob adını söyledi. ‘Bundan sonra sana Jacob değil, İsrail denecek,’ dedi adam; ‘Çünkü Tanrı’ya ve insanlara karşı üstün gücün var ve baskın çıktın.’ Jacob dedi ki, ‘Adını söyle de sana dua edeyim.”Adam, Hangi sebepten adımı soruyorsun ki?’ dedi ve Jacob’u orada kutsadı. Jacob o yerin ad-m Peniel koydu. ‘Çünkü Tanrı’yla yüz yüze geldiğim ve hayatı-mın bahşedildiği yer,’ dedi.” (Yaradılış 32:24-30). Hiç kimse bu meleğin adını bilmese de şu melekler olduğuna ihtimal verilir: Michael, Chamuel, Metatron, Sammael ve Uriel. Bkz: Satan, Tek Tek Melek isimleri. Kasbeel (Kasbel): Orijinalinde “erdemli” anlamına gelen “Beqa” ismiyle adlandırılır. Ancak Başmelek Michael’i Tanrı’nın gizli ismini söylemesi için aldatmaya çalıştı. Bu yüzden de düşmüş bir melek oldu ve adı “aldatan” manasındaki “Kasbeel”e dönüştürüldü. Birinci Enoch Kitabı’na göre Grigori’nin liderlerinden biridir. Bkz: Başmelekler, Düşmüş Melekler, Grigori, Michael. Kasdeja (Kas-day-yah): Yeryüzüne gelip, dişi insanlarla çiftleşen Grigori meleklerinden biridir. Bkz: Grigori. Kerubeem (Kerubim): Cherubim’in İslami dengidir. Yazılı bilgiye göre Kerubeem, Mikail’in (a.s) gözyaşlarından yaratılmıştır. Görevleri durmaksızın Tanrı’ya şükretmektir. Bkz: Cherubim, Mikail (a.s). Kerubiel (Kerubiel YHWH ya da Cherubiel): Cherubim liderlerinden biridir. Boyu yedi kat cennetin boyunu aşar ve konuştuğu her kelimede ağzından yanan alevler çıkar. Vücudunda binlerce, delip geçici bakışa sahip gözle kaplanmış yanan kömür vardır. Her nereye gitse gök gürültüsü, şimşek ve depremler ona eşlik eder. Korkutucu görünümüne rağmen Tanrı’nın dişi yanı olan Shekinah’ın kutsal ışığıyla parlar. Bkz: Cherubim, Shekinah. 102 Kesef (Kezef): Yıkıcı meleklerden biridir. Musevi efsanesine göre Musa Peygamber Horeb Dağı’ndayken ona saldırı başlatmıştır. Sonra Başpapaz Aaron tarafından yakalanarak Kutsal Tapınağa hapsedilmiştir. Onun tutsaklığı sırasmda yeryüzündeki bütün ölümler durmuştur. Musevi geleneğinde Kesef ölüm meleği olarak düşünülür. Bkz: Ölüm Meleği, Yıkıcı Melekler. Kether: Kutsal Sefirotu yöneten on melekten biridir. Bkz: Kabala Melekleri. Khamael: Kabala’da Başmelek Geburah olarak düşünülmüştür. Khshathra Vairya (Kish-ar-thra Vry-ah): Zerdüştlükte bir Amesha Spenta ya da bir başmelektir ve askerlerle yoksul insanları koruyup kollar. Görevi ihtiyacı olanlara refah ve Tanrı’nın bilgisini sunmaktır. Bkz: Amesha Spentas, Başmelekler, Zerdüştlük. Kıdemliler: St. John’a göre Tanrı’nın Tahtını çevreleyen tahtlarda yirmi dört melek oturur. Bu melekler Kıdemliler olarak bilinirler. Pek çok alim Kıdemlilerin özel ve muhtemelen gizemli bir melek mertebesi olduğuna ve Tanrı’ya yakın olup onun hassas konulardaki işlerine yardım ettiğine inanırlar. İkinci Enoch Kitabı’na göre Kıdemliler Cennetin Birinci Katında yaşarlar. St. John ise Kıdemlilerle ilgili bir vizyon deneyimi yaşamıştır: “Ansızın ruhaniyim ve işte, cennette bir taht kurulmuş ve birisi bu tahtın üzerinde oturuyor. Ve oturan bir yeşim taşı ve bir akik taşı gibi parlıyor. Orada tahtı çevreleyen bir gökkuşağı var; sanki bir zümrüdün içinden saçılıyor. Ve tahtın etrafında orada dört ve yirmi koltuk ve koltukların üzerinde dört ve yirmi kıdemli oturuyor; beyaz giysiler ve altından taçlarıyla.” Esinleme 4:2-4. Bkz: Tanrı’nın Tahtı. Kınanmış Melekler: 745 yılında Papa Zachary meleklerin artan popülaritesini masaya yatırmak üzere bir kilise konsülü topladı. Otoriteler, insanların Tanrı’dan çok meleklere tapınmaya başlamalarından endişeliydiler (melekperestlik). Bu konsülün sonucu olarak da sadece İncil’de isimleri geçen üç meleğin Michael, Gabriel ve Raphael hürmete layık oldukları kararı alındı. Yedi önemli melek kınandı; yani kilise otoriteleri tarafından sahte olarak düşünülmüş oldular. Bu meleklerin isimleri şöyleydi: Adimus, Inias, Raguel, Saboac, Simiel, Tubuas ve Uriel. Papa Zachary, Raguel’i de “Kendine aziz süsü veren” bir şeytan diye tanımladı. Bkz: Melekperestlik, Demon, Tek Tek Melekler. 103 Kokabel (Kokbiel, Kokabiel ya da Kakabel): “Tanrı’nın Yıldızı.” Tüm yıldızları gözetmek gibi muazzam bir görevi vardır. Neyse ki yanında 365,000 yardımcı meleği vardır. (Ancak Birinci Enoch Kitabı’na göre Kokbiel olarak anılan Kokabel Yeryüzünün Yöneticilerinden biridir ve gezegenlerden sorumludur. İşleri daha bir çetrefilleştirense Birinci Enoch Kitabı’nda Kokabel’in düşmüş bir melek ve Grigori üyesi olarak yazılmış olmasıdır. Yıldızlarla olan bağıntısından dolayı onun büyük becerilere sahip bir astrolog olduğuna inanılır. Bkz: Düşmüş Melekler, Grigori, Yeryüzünün Yöneticileri. Kokbiel: Kokabel. Kolazonta (Kolozanta): “Cezalandıran.” Çöllerde yollara düşmüş İsrail halkını yok etmekle tehdit eden bir yıkım meleğidir. İsrail kampını arındıran Aaron onu böylece yenmiştir. Korolar: Melek aşama düzeninde çeşitli melek mertebeleri korolar şeklinde düzenlenir; sebebi de muhtemelen Tanrı’ya Şükran şarkıları söylemenin bir meleğin en önemli görevlerinden biri olmasıdır.  Melek Aşama Düzeni. Koruyucu Melekler: Tek tek insanları, dini yapıları, şehirleri ve hatta ulusları koruyan melekler fikri, son derece eskiye dayanır. Zerdüştlükte koruyucu melekler Fravashis diye adlandınlır. Hıristiyanlık öncesinde Yunanlıların da daemon adında koruyucu ruhları vardı. Romalıların koruyucuları bulunuyordu; öyle ki erkeklerin koruyucusu Genius, dişilerin koruyucusu Juno idi. İncil’de insanlara yardım eden melek konusuna birkaç yerde rastlanır ve muhtemeldir ki bu melekler de o insanların koruyucu melekleridir. Kaçak hizmetçi Hagar’a bir melek görünür ve ev sahibesi Sarah’nın yanına dönmesini söyler. Bir melek Daniel’e rüyalarını yorumlarken yardım eder. Tanrı Musa Peygamber’e şöyle der: “Benim meleklerim senden önce gidecekler.” (Mısır’dan Çıkış 32:24). Tobit Kitabinda Raphael Tobias’ın koruyucu meleğidir.

Bir melek St. Peter’i hapishaneden kurtarır.

St. Paul de şöyle söyler: “Onların tümü de kurtuluşun mirasçıları olacaklara hizmet etmek için gönderilen ruhlar değil midir?” (İbraniler 1:14). Zebur 9:11’de koruyucu meleklerden bahsedilir: “Çünkü O, meleklerini üzerinize vazifelendirdi ki sizi doğru yolunuzda tutsun”. İsa Mesih de şu sözleri söylediğinde koruyucu melekleri doğrulamış oluyordu: “Sözlerime kulak verin de o küçük olanları sakın ola hakir görmeyin; 104 çünkü sözüm odur ki orada cennette, onların melekleri, Cennetteki Babamın karşısındadır ve O’nunla yüz yüzedirler” (Matta 18:10). Erken dönem Hıristiyan teologları herkesin bir iyi bir de kötü meleği olduğuna inanıyordu. İyi melek o insana rehberlik ederek koruyor, kötü melekse onu yoldan çıkarmaya çalışıyordu. St. Thomas Aquinas herkesin bir koruyucu meleği olduğuna inandı. Katolik inancına göre ise her insanın doğum esnasında onu koruyup kollayacak bir meleği olur ve ona hayatı boyunca kılavuzluk eder. Papa XI. Pius’un (1857-1939) koruyucu meleğine inancı öylesine güçlüydü ki ne zaman olası güç bir durumla karşılaşsa meleğini davet ederdi. Kendi meleğine dua ederken, aynı durumla karşılaşmış diğer insanların meleklerine de haber verip onlar için en iyisini yapmalarını söylemesini de isterdi. Roma Katolik Kilisesinde 2 Ekim Koruyucu Melekler bayramı olarak kutlanır. Katolik çocukları hala bu şarkıyı öğrenirler: Tanrı’nın Meleği, benim sevgili koruyucum Tanrı’nın, meleğime sevgisi emanet eder beni bu yere; Her gün (ve gece) yanımda olur koruyucum, Yönetip rehberlik etmeye, yoluma ışık saçıp rehberlik etmeye. Bir zamanlar yetmiş ülke, Ethnarch adı verilen koruyucu melekler tarafından korunuyordu. Ne yazık ki -İsrail’in koruyucu meleği olan Michael dışında- bu melekler otoritelerini kötüye kullandılar ve düşmüş melekler oldular. Yahudi Talmud’unda her Yahudi’nin on bir koruyucu meleği olduğu söylendi. Müslümanların ise Hafaza adı verilen dört koruyucu meleği vardır. İki tanesi görevlerini gündüz vakti yerine getirir; iki tanesiyse geceyi gözetirler. Bu dört melek onlara emanet edilenlerin iyi ve kötü amellerini yazarlar. Bu ameller Mahşer Günü her bir insanın hükmünün verilmesi için kullanılacaktır. Koruyucu meleğinizle kötü zamanlarda olduğu kadar iyi zamanlarda da iletişime geçmeniz önemlidir. Keder ve talihsizlik zamanlarında dingin bir zihin sağlayacak olan koruyucu meleğiniz, mutlu zamanlarda da sizi iyi düşünceler, olumluluk ve iyiyi arzu etme arzusuyla dolduracaktır. Melek ilminde Schemhamphora melekleri belli doğum tarihleri için koruyucu melekler olarak kullanılırlar. Isimlerin telaffuzunun değişebileceğini unutmamak da lazımdır. Her bir melekle ilgili ayrıntıyı, kitabımızda kendi başlıklarında bulabilirsiniz. Koç Burcu Mart 21-25: Vehuiah (Vehujah) Mart 26-30: Jelial Mart 31-Nisan 4: Sitael (Sirael) 105 Nisan 5-9: Elemiah Nisan 10-14: Mahasiah Nisan 15-20: Lelahel Boğa Burcu Nisan 21-25: Achaiah Nisan 26-30: Cahatel Mayıs 1-5: Haziel Mayıs 6-10: Aladiah Mayıs 11-15: Lauviah (ayrıca Haziran 11-15 için de Laviah) Mayıs 16-20: Hahaiah (ayrıca Temmuz 17-22 için de Hahajah) İkizler Burcu Mayıs 21-25: Iezalel Mayıs 26-31: Mebahel Haziran 1-5: Hariel Haziran 6-10: Hakamiah Haziran 11-15: Lauviah (ayrıca Mayıs 11-15 için de Laviah) Haziran 16-21: Canel Yengeç Burcu Haziran 22-26: Leuviah (Leviah) Haziran 27-Temmuz 1: Pahaliah Temmuz 2-6: Nelchael (Nelakhel) Temmuz 7-11: Ieiaeil (Jejalel) Temmuz 12-16: Melahel Temmuz 17-22: Hahajah (ayrıca 16-20 Mayıs için de Hahaiah) Aslan Burcu Temmuz 23-27: Nith-Haiah (Nithhaja) Temmuz 28-Ağustos 1: Haaiah Ağustos 2-6: Terathel Ağustos 7-12: Seheiah (Sehijah) Ağustos 13-17: Reüel (Rejajel) Ağustos 18-22: Omael Başak Burcu Ağustos 23-28: Lecabel Ağustos 29-Eylül 2: Vasiariah Eylül 3-7: Yehudiah Eylül 8-12: Lehahiah 106 Ey1ü113-17: Chavakiah Eylül 18-23: Menadel Terazi Burcu Eylül 24-28: Anael Eylül 29-Ekim 3: Haamiah Ekim 4-8: Rehael Ekim 9-13: Ieiazel (lhiazel) Ekim 19-23: Mikael Akrep Burcu Ekim 24-28: Veualiah (Vevaliah) Ekim 29-Kasım 2: Ielahiah Kasım 3-7: Sealiah Kasım 8-12: Ariel Kasım 13-17: Asaliah Kasım 18-22: Mihael Yay Burcu Kasım 23-27: Vahuel (Vehael) Kasım 28-Aralık 2: Daniel Aralık 3-7: Hahasiah Aralık 8-12: Imarniah Aralık 13-16: Nanael Aralık 17-21: Nithael Oğlak Burcu Aralık 22-26: Mebahiah Aralık 27-31: Poiel (Polial) Ocak 1-5: Nemamiah Ocak 6-10: Ieilael (Ieliel) Ocak 11-15: Harahel Ocak 16-20: Mitzrael (Mizrael) Kova Burcu Ocak 21-25: Umabel (Umbael) Ocak 26-30: Iahhel Ocak 31-Şubat 4: Anauel Şubat 5-9: Mehiel Şubat 10-14: Damabiah Şubat 15-19: Manakel (Manadel) 107 Balık Burcu Şubat 20-24: Eiael Şubat 25-29: Habuhiah (Habajuah) Mart 1-5: Rochel Mart 6-10: Gabamiah (Jabamiah) Mart 11-15: Haiaiel (Hajael) Mart 16-20: Mumiah (Mumijah) Bkz: St. Thomas Aquinas, Ethnarchs, Düşmüş Melekler, Fravashis, Hafaza, Tek Tek Melek isimleri, Michael, Raphael, Schemhamphoras, Zerdüştlük. Kutiel: Su, petrol, altın ya da başka cevherler arayan ya da var olduklarının bilgisi içine doğan herkese yardım etmeyi öneren melektir. Kutsal Ahit Sandığı (Ark of The Covenant): Musa Peygamber tarafından akasya ağacından yapıldığına inanılır. On Emir’i muhafaza eder ve iki ya da dört melek tarafından korunur. İncil’e göre iki Cherubim sandığın kefaret kapağına oyulmuştur (Mısırdan Çıkış 25:18-20) ve gelenek birinin Jael, diğerininse Zarall olduğunu öğretir. Yahudilerin çöllerdeyken Levi kabilesi tarafından taşınan bu sandığı en nihayetinde Kral Süleyman Kudüs Tapınağı’na (Great Temple of Jerusalem) ulaştırmıştır. Bkz: Cherubim, Jael, Zarall. Kutsal Ölümsüzler: Amesha Spenta. Kuvvetler: Dionysius’un melek aşama düzeninde altıncı derecedeki meleklerdir. Enoch onların Tanrı tarafından ilk yaratılan melekler olduğuna inandı fakat çoğu insan bütün meleklerin aynı anda yaratıldığına inanır. Kuvvetler, evrenin yasalarının mükemmel bir biçimde işlediğini temin etmekle görevlidir. Bu işin bir bölümü de cennete giden yolları daimi olarak korumaktan geçer. Yine Kuvvetler, insanların dünyada devamlı düzensizlik yaratan zalim şeytanlardan (Demon) da korunmalarmı temin ederler. Kuvvetler korosunun başkanının Chamuel olduğu görüşü yaygındır. Ancak Gabriel, Raphael, Verchiel ve hatta Satan’ın (düşmüş bir melek olmadan önce) bu koronun yöneticileri oldukları da düşünülmektedir. Ressamlar, Kuvvetleri genellikle zırhtan giysiler giymiş ve ellerinde zincire vurdukları şeytanlarla resmederler. Bazen de sağ ellerinde altın bir çubukla resmedilirler. Bkz: Demon, Düşmüş Melekler, Melek Aşama Düzeni, Tek Tek Melekler. 108 Kyriel (Kuriel): Yirmi sekiz Ay gününü yöneten melekten biridir. On ikinci gün olan Abnahaya’dan sorumludur. Bu göreviyle vahşi hayvanları evcilleştirir, hapishaneleri güçlendirir ve insanları adını telaffuz ettiği her yerde bulundurmak gibi bir yeteneği vardır. Ayrıca toplumun zenginliğini aktif bir şekilde yıkıma uğratır. Kuriel Batı Rüzgarını kapılarını gözetir ve korur. Bkz: Ay Günleri. 109 Labbiel: Başmelek Raphael’in esas adıdır. Bu melek Tanrı’nın insanı yaratışını destekleyince Tanrı adım Raphael olarak değiştirmiştir. Bkz: Başmelekler, Raphael. Lahabiel: Raphael’in baş asistanlarından biridir. Her türlü belayı kovmak için davet edilebilir.

Geleneksel olarak Lahabiel insanları büyülerden, beddualardan ve nazarlardan korumak için çağırılır ancak kötülüğü gördüğünüz her yerde onu davet edebilirsiniz. İsmi sıklıkla koruyucu tılsımların üzerine işlenir. Bkz: Raphael. Lahash: Musevi efsanesine göre Lahash ve Zakun, Musa Peygamber’i izleyenler Musa’nın Vaat Edilmiş Topraklara varacak kadar uzun yaşamasını dilerken ettikleri duaları karşılayan 184 kere on bin meleği idare eden kuvvetli meleklerdir.